Fler piloter till Helikopter 16 behövs

Jan Åke Tälle är en av Försvarsmaktens piloter på nya Helikopter 16. Efter en händelserik karriär som tagit honom från Boden i norr ända ner till Kosovo har han tillfälligt flyttat västerut, för att snart ingå i insatsorganisationen med Sveriges nya helikoptersystem.

Helikopter 16. Foto: Linus Kilander/Försvarsmakten
Jan Åke Tälle.
Jan Åke Tälle. Foto: Försvarsmakten
Jan Åke Tälle. Foto: Försvarsmakten

HKP16-systemet levererades för bara åtta månader sedan så någon utbildningsorganisation för piloterna finns inte i Försvarsmakten. Därför genomförs utbildningen på Fort Rucker i Alabama, Amerikanska arméflygets hjärta. Det tar tre och en halv månad att genomföra typinflygning dager och mörker med Night vision googles, NVG . I dagsläget genomförs utbildningen med vanliga instrument utan digitala skärmar.  Den utbildningen genomförs på helikopter UH60A som är föregångaren till den svenska HKP16, UH60M. Därefter genomförs motsvarande typinflygning på UH60M.

– Utbildningen är krävande och vi flyger under samma förutsättningar med samma krav som de amerikanska piloterna. Detta underlättar framtida samarbete under insatser där vi flyger i samma område mot samma uppgift. Utbildningen genomförs professionellt och väl strukturerat, berättar Jan Åke Tälle.

Varierande uppdrag

En pilotkurs i USA fanns inte med i planerna när Jan Åke Tälle 1987 ryckte in på Svea Artilleriregemente, A1. En övning där helikoptrar ingick gav iden att söka in som helikopterpilot. Han klarade testerna och började sin utbildning på Malmen i Linköping och i Boden. Därefter blev han placerad på sitt krigsförband.

– För min del blev det Pansarvärnshelikopterkompaniet på Malmen och typinflygning på Helikopter 9 med påföljande förbandsutbildning, som pågick under ett år. Året var 1994, man var utbildad pilot/skytt och fick sin krigsplacering redo för insats inom rikets gränser. Muren hade dock fallit 5 år tidigare och Försvarsmakten hade påbörjat sin förändring till att möta en gemensam utvidgad säkerhetssyn i takt med många övriga länder, fortsätter Jan Åke.
 
Den förändringen gjorde att Jan Åke Tälle femton år senare deltog i insats i Kosovo som divisionschef och tillika besättningschef på Helikopter 9. Befattningen divisionschef innebär att man har att fatta beslut om flygning, leda den flygoperationella verksamheten på divisionen och vara ansvarig för att verksamheten genomförs mot givna målsättningar, inom ekonomiska ramar och med hög flygsäkerhet. Det ingår också att leda mellan fem och tio besättningar där ledarskapsförmågan ständigt sätts på prov.

– Uppdragen i Kosovo bestod i huvudsak av transport, bevakning och rekognosering. Dagarna var fyllda med uppdrag och vi blev mycket uppskattade. En uppgift som var lika rolig och spännande som den var ansvarskrävande. En höjdpunkt i min karriär, säger Jan Åke Tälle.

Flera vägar att bli pilot

Därefter följde högre stabsutbildning och några år utan flygtjänst, bland annat på Högkvarteret.
 
– Man kan som jag söka den särskilda utmaning det är att vara chef och ledare inom flygtjänsten på divisionschefsnivå, eller stanna kvar som flygstyrkechef och krydda det med olika befattningar inom stab eller utveckling.

Hälften av piloterna i helikoptersystemet är specialistofficerare. Istället för att ta en akademisk examen och utvecklas som taktiker och ledare på högre nivå fördjupar sig specialistofficeren inom flygtjänsten. Båda kategorierna blir normalt befälhavare (besättningschef) men specialisten kan till exempel bli flyglärare eller kontrollflygpilot som testflyger helikoptern efter flygunderhållsåtgärder.  I övrigt kan specialistofficerare specialisera sig inom flygtjänsten vad gäller vapensystem, metoder, utveckling med mera.

Snart klar

Över två månader har nu passerat och det närmar sig slutet på Jan Åkes typinflygning på HKP16.
– Det har varit en mycket lärorik upplevelse att genomföra utbildningen i USA, såväl ur ett yrkesmannaperspektiv och få inblick i deras militära flygsystem, som ur ett socialt perspektiv och få uppleva det amerikanska samhället på nära håll.

Jan-Åke har nu genomfört fjärde simulatorpasset på UH60M. Dagen bestod av trafikvarv, nödåtgärder och kopplad GPS-navigering med autopilot. Dessutom prestandaberäkningar och inställningar av radiofrekvenser och navigeringsutrustning i helikoptern med hjälp av helikopterns digitala flight management system.
– Det här är en omställning för en pilot som är grundskolad på tidigare analoga helikoptersystem, helikopter 5, 6 och 9, och som inte flugit systemhelikoptrar tidigare., avslutar Jan Åke Tälle.