Fler gör mer hos ROL

Det är inryckningsvecka och nystart på Rörlig operativ ledning (ROL) på Ledningsregementet i Enköping. Nya kollegor har kommer från hela landet. De kompletterar med sina olika kompetenser den existerande staben.

JAS Gripen piloten Magnus Larsson (stående i mitten) från F21 i Luleå presenterar sig för sina nya kollegor på Rörlig operativ ledning (ROL). Längst till vänster överste Thomas Karlsson, chef för ROL. Foto: Elin Göthe Nord/Försvarsmakten
Therese Palm kommer att arbeta som operationsanalytiker i ROLs stab.
Therese Palm kommer att arbeta som operationsanalytiker i ROLs stab. Foto: Elin Göthe Nord/Försvarsmakten
Therese Palm kommer att arbeta som operationsanalytiker i ROLs stab. Foto: Elin Göthe Nord/Försvarsmakten

ROL:s chef överste Thomas Karlsson välkomnar de nytillkomna kollegorna som kommer att utgöra ROL:s stab.
– Det känns roligt att välkomna våra nya kollegor. Nu ska vi jobba framåt, återta, förvalta och utveckla våra kunskaper och implementera dem i ROL.
– Nu är vi ett förtiotal stycken men vi rekryterar fortfarande och ska bli 85 personer, berättar Thomas Karlsson.

Den första veckan bjuder på en genomgång av chefen och en hel del praktikaliteter med passerkort och inloggningskoder. Men även att lära sig hitta på området och lära känna sina nya kollegor. En av de nytillkomna är Therese Palm som kommer från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och en tjänst som operationsanalytiker.
– Jag kommer att lösa samma typ av uppgifter som tidigare fast på en ny arbetsplats och i ett nytt sammanhang.
På FOI har Therese Palm varit i 6 år.
– Det känns bra att vara här. Jag är van vid stabsmiljön, strukturen och metoderna som ska tillämpas. Jag kommer att finna mig snabbt, avslutar hon.

Ny på Ledningsregementet är även piloten Magnus Larsson från F 21 i Luleå.
– Jag räknar med att lära mig en massa nya saker eftersom jag inte jobbat i en stab tidigare.
Tidigare har Magnus Larsson flugit JAS 39 Gripen-plan och tränat mot internationella insatser.
– Erfarenheterna tar jag naturligtvis med mig in i ROL.

Thomas Karlsson berättar under sin genomgång om sig själv och sin bakgrund och hur han vill att staben ska fungera tillsammans.
– Jag uppskattar raka rör, ärlighet och kritiskt tänkande. Samt konstruktiva förslag och lojalitet mot uppgiften.

Under hösten kommer ROL att få några nya kollegor efter hand samt ett mer samlat inryck igen under vecka 2, 2013.
– Rekryteringen ligger lite efter plan. Det har inte varit idealt för oss att rekrytera och tillsätta tjänster under Försvarsmakten omstruktureringsarbete, menar Thomas Karlsson.