Fältvana ett måste - övning en självklarhet

Nya soldater anställs och erfarna och rutinerade fortsätter. Men alla måste nå en gemensam nivå för att kunna fungera som soldat i fält. Därför åker man ut i skogen och över på just detta.

Soldater ur sjukvårdsförstärkningskompaniet övar patrull i skogarna utanför Varnhem Foto: Caroline Segerdahl/Försvarsmakten

För sjukvårdsförstärkningskompaniet är det grunderna i soldatyrket som är fokus under hösten. För de soldater som kommer direkt från den grundläggande militära utbildningen (GMU) blir det en fördjupning i de kunskaper man har med sig därifrån, och för de mer erfarna blir det en repetitionsutbildning.

Förkunskaperna skiljer sig såklart en hel del, men så blir det när man har nyanställda och mer rutinerad personal som arbetar tillsammans.

– Under GMU går man igenom mycket på kort tid och det är ju så att inte allt sitter än. Men säkerhetsmedvetandet är bra hos de soldater som är nya hos oss och de är motiverade, vilket märks när de är på jobbet. De vill verkligen vara här och tar sin anställning på allvar, vilket är mycket bra, säger kompanichef Lars-Erik Lindblad.

Ambitionen för kompaniet under hösten är att få upp soldatförmågan på alla så att de ska kunna fungera inom sina grupper i stridssituationer. Det är grunden för att sjukvårdsfunktionen ska fungera i större sammanhang.

En gemensam grund

Fältvanevecka är ett sätt att testa soldaterna i deras förmåga att hantera sig själva och sin utrustning ute i fält. Alla måste ha samma grund att stå på för att man ska kunna lösa de uppgifter som kompaniet har, att kunna genomföra akutsjukvård i fält.

– En fältvanevecka går ut på att man ska ha samma grund när det gäller soldatkunskaper, vare sig man har varit med i flera år eller alldeles nyss börjat, säger ställföreträdande kompanichefen Jens Mårtensson.

De olika nivåerna soldaterna ligger på är både på gott och ont eftersom de erfarna kan stötta de nya, men det utgör en utmaning för cheferna att se till att utbildningen ger alla det som de behöver för att fortsätta utvecklas.

– Men det är bra, för utbildning för soldaterna blir på det här sättet utbildning för oss också i hur vi gör det här på bästa sätt. Vi anställer inte heller vem som helst, vi måste se till att personerna möter de krav vi ställer och att man verkligen platsar och kan lösa uppgiften. Vi vill inte hamna i en sits vare sig här hemma eller utomlands där vi inte kan lita på att de soldater vi har med oss funkar, fortsätter Jens.

Oavsett vad man har för uppgift, så är det soldatkunskaperna som utgör bottenplattan för verksamheten. Och för att bli bra måste man öva. Öva, öva, öva.