Erfarenhet ger utveckling

Luftstridsskolan övar under Nordic Air Meet 2012, Noam, tillsammans med Finland, Danmark, Schweiz, Storbritannien och USA samt de svenska insatsdivisionerna från både F 21 och F 17. Taktikutvecklingsenheten, TU Jas 39, deltar i övningen som en egen division och har med sig sex Jas 39 Gripen och stöds under övningen av 3:e flygunderhållskompaniet från F 7 i Såtenäs.

Chefen för TU Jas 39, Mikael Olsson tillsammans med Hans Einert efter ett genomfört flygpass. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
En Jas 39D Gripen ur TU Jas 39 startar fån F 21 under Noam 2012.
En Jas 39D Gripen ur TU Jas 39 startar fån F 21 under Noam 2012. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Stefan Engström och Johan Brynje ur TU Jas 39 har landat efter ett pass i en Jas 39D Gripen.
Stefan Engström och Johan Brynje ur TU Jas 39 har landat efter ett pass i en Jas 39D Gripen. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
En Jas 39D Gripen ur TU Jas 39 startar fån F 21 under Noam 2012. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Stefan Engström och Johan Brynje ur TU Jas 39 har landat efter ett pass i en Jas 39D Gripen. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten

Enheten är beroende av övningserfarenheten, både för taktikutveckling och för systemutveckling. Övningen ger en unik möjlighet att granska flygsystemet i dess rätta taktiska miljö och för att därefter kunna dra erfarenheter om hur vi i framtiden behöver förbättra flygsystemet både tekniskt och hur det ska, eller kan, användas på ett optimerat taktiskt sätt.

– Vår personal får dessutom en oerhört viktig personlig träning och en möjlighet att hålla sig uppdaterad i sin kompetens som stridspiloter genom att samverka med andra nationer inom ramen för en sådan här övning, säger Mikael Olsson, chef för TU Jas 39.

Bekräftar kunskaper

Två flygpass om dagen genomförs med drygt femtio flygplan i varje start. Scenarion övas där stora sammansatta flygstyrkor har olika uppgifter för att gemensamt kunna göra insatser under en begränsad tid, så kallade Large Force Empoyment, LFE.

Ledning av de stora flygförbanden görs genom talstridsledning från flygstridsledare både i norr men även från ledningsförband i södra Sverige. På plats finns dessutom en ASC 890, en svensk flygburen spaningsradar som ger en identifierad luftlägesbild med hjälp av Länk 16.

– Flygpassen ger oss en möjlighet att träna och bekräfta ett mycket brett spektrum av förmågor i en omfattning som inte är möjlig utanför dessa typer av övningar. Den medför dessutom att vi ännu en gång verifierar att den svenska Gripenflottan är fullt interoperabel med Nato och dess allierade, säger Henrik Lahti, ställföreträdande chef för TU Jas 39.

Johan Brynje är en av nio piloter från TU Jas 39 som deltar i övningen. Han har precis landat efter att ha flugit ett pass i en JAS 39 D, en tvåsitsig version av Gripen tillsamman med sin kollega i baksits.

– Att flyga stridsflygplan är för mig som att hålla på med en väldigt givande lagsport, som ändå har stora möjligheter till individuell utveckling. Som här i Noam 2012, man arbetar i grupp med olika roller mot ett gemensamt mål, samtidigt som man får använda både hjärna och kropp på ett stimulerande sätt, svarar Johan Brynje på frågan om vad hans intryck är om att delta i en stor övning.

Övar realistiskt

På marken i övningsområdet finns skarpa och simulerade luftvärnssystem samt olika tekniska system som fingerar fientligt luftvärn som tillsammans med 10–16 flygplan ger en mycket verklighetstrogen motståndare.

Flygningar sker i miljöer som kräver att motmedel bärs på samtliga flygplan där både defensivt och offensivt luftförsvar övas inklusive verkan mot markmål. Utöver detta genomförs CAS, Close Air Support, där samverkan med markförband är mycket viktig för att nå den verkan som är efterfrågad i rätt tid och under rätt förutsättning.

Övningen genomförs med både simulerade, och för svenskarna skarpa, vapensystem. Övning med skarp last och fällning av denna är endast möjlig här uppe i norr där Vidselbasen med sitt skjutfält ligger inom det mycket stora flygövningsområdet som är etablerat under Noam 2012.

I övningen används lufttankning på daglig basis från flygvapnets egen C-130/T Hercules för att öka räckvidd eller uthållighet.

Gripen är en mångfacetterad plattform och som med sin flexibilitet kan ta sig an de flesta av uppdragstyperna i en tillfälligt sammansatt flygstyrka. LSS TU Jas 39 roll är att fortsätta testa och verifiera gripensystemets verkan i förhållande till den komplexa hotbilden.

– Erfarenheterna kommer förhoppningsvis framtida gripenpiloter till nytta efter vidareutveckling av taktik och systemuppdateringar, avslutar Henrik Lahti.