En arena på Revingehed för soldater och anhöriga

Soldater, anhöriga, forskare, ideella organisationer och HR-personal ur Försvarsmakten möttes på Södra skånska regementet P 7 under förra veckan. Tillsammans med Högskolan i Kristianstad genomfördes en konferens på temat ”Soldat & Anhörig”.– Vi lyckades skapa en bra arena för utbyte och samverkan mellan berörda parter och intressenter, säger Johan Kullman Andersson, HR-specialist vid P 7.

Diskussionsgrupperna var blandade och bestod av studenter, soldater med utlandserfarenhet och anhöriga. Foto: Johan Kullman-Andersson/Försvarsmakten
Ett uppskattat föredrag hölls av författaren till den bok som nu delas ut till alla norska soldater som gör internationell tjänst.
Ett uppskattat föredrag hölls av författaren till den bok som nu delas ut till alla norska soldater som gör internationell tjänst. Foto: Johan Kullman-Andersson/Försvarsmakten
Försvarsmakten har nu tagit fram ett antal böcker och broschyrer till stöd inom detta område. en av de senaste produkterna är den uppe till vänster, en ”scrapbook” (klipp-bok/arbetsbok) gjord för barn.
Försvarsmakten har nu tagit fram ett antal böcker och broschyrer till stöd inom detta område. en av de senaste produkterna är den uppe till vänster, en ”scrapbook” (klipp-bok/arbetsbok) gjord för barn. Foto: Johan Kullman-Andersson/Försvarsmakten
Ett uppskattat föredrag hölls av författaren till den bok som nu delas ut till alla norska soldater som gör internationell tjänst. Foto: Johan Kullman-Andersson/Försvarsmakten
Försvarsmakten har nu tagit fram ett antal böcker och broschyrer till stöd inom detta område. en av de senaste produkterna är den uppe till vänster, en ”scrapbook” (klipp-bok/arbetsbok) gjord för barn. Foto: Johan Kullman-Andersson/Försvarsmakten

Metoden under konferensen var främst att arbeta i grupper med dialog kring temat ”anhörig och soldat”. Dialogerna blandades med presentationer av studentarbeten från Högskolan i Kristianstad och en presentation från NVIO-Norges Veteranförbund for Internationella Operationer.

Bakgrunden till konferensen är att Högskolan i Kristianstad forskar, inom området socialt arbete, just om ”soldatfamiljer”. Hösten 2011 bjöd högskolan in till en dialogkonferens inom detta tema. Vid detta tillfälle etablerade P 7 djupare kontakter med högskolan och en diskussion om samarbete inleddes.

Resultatet blev nu att Högskolan i Kristianstad får tillgång till frivilliga soldater ur nästa Afghanistan-styrka, FS 24, i sin forskning. De får också möjlighet att följa arbetet med anhörig- och veteranverksamhet vid P 7. Andra erfarenhetsutbyten planeras framöver. Den nu genomförda konferensen blev ett avstamp men samtidigt ett sätt att sprida kunskap om och väcka intresse för forskningen.

Många berörs

– Det är viktigt att tänka på att många i soldaternas nätverk, däribland föräldrar och barn, berörs när soldaten involveras i ett krig, säger Ann-Margreth Olsson universitetslektor i socialt arbete vid Högskolan i Kristianstad.

Forskningsgruppen vid högskolan i Kristianstad presenterade också sin nätkurs ”Socialt arbete med soldater, veteraner och deras familjer” vilket väckte intresse hos deltagarna. Inom FS 24 har det dessutom redan talats om kursen, vilken också har annonserats till soldaterna genom ett särskilt utskick.

– Det finns personal ur FS 24 som redan har planerat att läsa denna kurs tillsammans med sin hemmavarande under insatsen, säger Johan.

Fortsatt samarbete

Efter konferensen uttryckte både soldater och anhöriga en större förståelse för varandras situation. Alla verkade överens om hur viktigt det är att själva anhörigdelen fungerar under en insats.

– Redan nu diskuterar vi hur ett fortsatt samarbete mellan oss alla ska fungera under men även efter FS 24. De frågor vi fick lyfta upp under konferensen måste vi aktivt arbeta mera med. Det är viktigt att alla individerna, både soldater och anhöriga, får vara delaktiga i Försvarsmaktens fortsatta arbete, avslutar Johan Kullman Andersson, HR-specialist vid P 7.