Bordningsstyrkan på Kreta

Under två veckor har bordningsstyrkan befunnit sig på Kreta för huvudtjänstutbildning och träning vid NATO Maritime Interdiction Operational Training Centre, NMIOTC.

Klättring och firning för av container Foto: Magnus Augustinsson
Bordningsstyrkan får utbildning på centrats färgmarkeringsvapen
Bordningsstyrkan får utbildning på centrats färgmarkeringsvapen Foto: Magnus Augustinsson
Övning i taktiskt svep ombord på centrats målfartyg MV ARIS
Övning i taktiskt svep ombord på centrats målfartyg MV ARIS Foto: NMIOTC
Övning i bordning via fastrope från helikopter
Övning i bordning via fastrope från helikopter Foto: Magnus Augustinsson
Bordningsstyrkan får utbildning på centrats färgmarkeringsvapen Foto: Magnus Augustinsson
Övning i taktiskt svep ombord på centrats målfartyg MV ARIS Foto: NMIOTC
Övning i bordning via fastrope från helikopter Foto: Magnus Augustinsson

NMIOTC är en multinationellt bemannat träningscentra som leds av den grekiska flottan. Vid centrat erbjuder man träning för bordningsstyrkor och för ledningsgrupper inom NATO och partnerländer. Fokus på utbildningen är att utveckla och öva olika maritima operationer med syfte att begränsa eller hindra en motståndares dåliga avsikter. De benämns som Maritime Interdiction Operations, MIO. Att begränsa en motståndare kan göras genom att till exempel försena, störa eller helt hindra hans verksamhet. Detta genomfördes med framgång i Adenviken där pirater försökte smuggla vapen, men stoppades av den internationella marina styrkan på plats genom just den här typen av operationer.

Utbildning efter behov

Kurserna vid centrat är upplagda i olika moduler, vilket gör att de besökande förbanden kan få skräddarsydd utbildning efter det egna behovet. Detta bidrar till att utbildningarna och övningarna blir effektiva då träningstid läggs på det som behöver övas.

Inför resan genomförde bordningsstyrkan på hemmaplan en teoretisk utbildning i hur man planerar MIO. Väl på plats byggdes kursen vidare med de olika modulerna.
Den förste delen var teoretisk och avhandlade bland annat säkerhet och de olika procedurerna vid MIO. Den teoretiska delen övergick senare till praktiska övningar där både taktik och stridsteknik prövades. Övningarna omfattade allt ifrån att söka av en container, genomföra kontroll av fartygsbesättning till att ta sig ombord på ett fartyg med hjälp av helikopter.

Det var full fart i två veckor där nästa steg var utbildning och träning i anti pirat operationer. Den delen av kursen gav bordningsstyrkan den senaste utvecklingen av piratverksamheten vid Afrikas horn samt i Adenviken, och vilka erfarenheter man kunde dra av detta. Den gav dessutom praktisk träning av omhändertagande av pirater och utrustning som misstänks användas för piratverksamhet.
– Den här utbildningen har inneburit ett otroligt bra tillfälle att lära oss, och få erfarenheter från våra internationella motsvarigheter. Man kan konstatera att vi ligger helt rätt i vårt nationella tänk, vilka uppgifter vi löser samt vilken materiel som behövs för denna typ av operationer, sa chefen för bordningsstyrkan, Magnus Augustinsson.

Avslutande övning

Träningen vid NMIOTC avslutades med en tillämpad övning där bordningsstyrkan prövades i alla de moment som ingick i NATO:s taktiska procedur, en sorts checklista på att enheten håller en viss standard. Slutövningen besöktes samtidigt av Amiral James Stavridis, SACEUR, NATO:s högste militära befattningshavare i Europa, han var imponerad av den bordningsförevisning som den Svenska enheten fick avsluta utbildningen med.

 – Träningen här på NMIOTC har gett oss möjligheten att kvalitétssäkra vår kompabilitet med NATO:s marina enheter. Vi ligger väl framme i vår förmåga att lösa uppgifter, sa Magnus