Arméinspektörens fältövning 2012

Vecka 36 samlades ca 120 officerare i Norrköpingsområdet för att genomföra årets upplaga av Arméinspektörens fältövning. Denna fältövning är arméns taktiska fältövning och liknande taktiska fältövningar genomförs bl.a. inom marinen och flygvapnet men också för funktioner som logistik och ledning. Fältövningen genomfördes för att utveckla deltagarna avseende taktik med våra bataljonsförband när de verkar i brigads ram.

Armeinspektörens fältövning 2012 genomfördes i området runt Norrköping Foto: Michael Gunnerek/Försvarsmakten
Diskussion mellan deltagarna
Diskussion mellan deltagarna Foto: Michael Gunnerek/Försvarsmakten
Diskussion mellan deltagarna Foto: Michael Gunnerek/Försvarsmakten

En fältövning är en övning utan trupp men som genomförs i terrängen. Syftet med en fältövning är i regel att belysa och diskutera taktiska situationer i den aktuella terrängen.  En fältövning ersätter inte förbandsövningar då man övar hela förband utan de är ett komplement som bl.a. används vid taktikutbildning av officerare.

Arméinspektörens fältövning i dess nuvarande form startade i liten skala 2009 och var då en del av Markstridsdagarna 2009 i Karlsborg.  2010 ökades ambitionen och en fullskalig fältövning genomfördes i Uddevallatrakten.  2011 genomfördes en förkortad fältövning i Skövde. Arméinspektörens fältövning planeras och genomförs av Markstridsskolan i nära samverkan med Arméns Taktiska Stab (ATS). MSS har fått stöd av Ing2, Lv6 och K3.

Diskussion för utveckling

Fältövningen 2011 syftade bl.a. till att belysa arméns krigsförbandsförmågor, främst med fokus på bataljonsnivån. Under 2012 följdes detta upp med diskussioner kring vilka förmågor som bidrar då manöverbataljoner och funktionsbataljoner sätts samman i en brigadstruktur.

Under själva fältövningen exemplifierades detta med presentationer av och diskussioner kring luftvärns- och ingenjörbataljoners uppträdande. Diskussionerna i terrängen omfattade även hur våra manöverbataljoner skall genomföra fördröjningsstrid mm. Tillfälle gavs även till att få se ny materiel i form av en ny stridsteknisk  UAV (Unmanned Aerial Vehicle) som skall anskaffas till Försvarsmakten för att öka vår förmåga till underrättelseinhämtning.