Arbetet som militär rådgivare

Att vara rådgivare inom militären kräver sina egenskaper - dels att vara påläst inom ämnet och landet för insatsen, men mer specifikt att vara insatt i den konflikt som regionen drabbats av. En nog så viktig egenskap ligger även i livserfarenhet och goda sociala förmågor.

De militära rådgivarna sammanträder. Foto: Ali Uk/Public Relations Department of the MKSF

Den 17 februari 2008 förklarades Kosovo som självständigt från Serbien.  Då lades det tidigare Kosovo Protection Corps ned, och istället etablerade man den 21 januari 2009 en säkerhetsstyrka som kallas Kosovo Security Forces (KSF). KSF leds av ett integrerat ministerium som kallas mKSF-Ministry for the Kosovo Security Forces. Här arbetar Stefan Ceder, militär rådgivare.

– För att bli en lämplig rådgivare krävs också att man vet hur man vinner en gedigen tillåt hos de personer som man möter i rollen som rådgivare, säger Stefan Ceder.
För det krävs investering i tid, tålamod, en hel del humor och även vissa språkkunskaper. Dessa positioner gynnas ofta av att rådgivaren är lite äldre med den ovärderliga livserfarenheten som kommer med ålder.
 
Under cirka ett år är Stefan Ceder, rådgivare på mKSF, tillsammans med tre andra svenskar och andra länders rådgivare på plats i Kosovo för att stödja säkerhetsreformsarbetet inom KSF. Ämnen som de berör i sitt arbete är:
- Administrativa och operativa regelverk mm (Policy and Plans),
- Civilmilitär samverkan, inklusive myndighetssamverkan (Civil Military Relations),
- Mänskliga rättigheter (Human Rights),
- Minoriteter (Community Affairs),
- Socialt samspel mellan könen (Gender and Gender Equality),
- Personaltjänst, inklusive personaladministration (Personnel).

Större delen av rådgivarens tid går till att stödja personer på plats i deras roller. Det inkluderar möten, men också en del informella träffar där man som rådgivare måste våga vara öppen, ärlig och kunna ge kritik.

– Jag anser att uppgiften att vara rådgivare faller väl inom försvarsmaktens uppdrag eftersom vi ytterst värnar om demokrati och mänskliga rättigheter i världen, säger Stefan.

Stefan berättar att svenskar är eftertraktade i Kosovo. Tack vare många goda insatser från de som tidigare tjänstgjort i Kosovo, har Sverige och Sveriges försvarsmakt ett högt anseende.
– Man ser gärna att Sveriges försvarsmakt har en fortsatt roll och stödjer utvecklingen av den tre och halvt år gamla säkerhetsstyrkan- Kosovo Security Forces, säger Stefan Ceder.


Stefan Ceder önskar att de militära rådgivarbefattningarna kommer att leva kvar. Han pekar på vikten av att livserfarenhet och hur just de unika egenskaperna kan bidra till mycket i rollen som militär rådgivare. Han menar att de i ”mogen ålder” är speciellt eftertraktade i fortsatta samarbetet och vidareutvecklingen av demokrati och mänskliga rättigheter.