Välkommen att söka till Ledningsregementet

Är du intresserad av att arbeta som soldat, specialistofficer eller officer på Ledningsregementet? Eller tjänstgöra i hemvärnet vid sidan av ditt civila yrke? Eller bara testa på det militära livet? Då finns det just nu flera möjligheter för dig! Välkommen med din ansökan.

Vill du jobba på Ledningsregementet eller testa det militära livet under en helg som de här ungdomarna har gjort? Välkommen då med din ansökan. Foto: Ledningsregementet/Försvarsmakten
Södermanlandsgruppen vill få fler kollegor, hälsar Staffan Andrén, Chef för Södermanlandsgruppen.
Södermanlandsgruppen vill få fler kollegor, hälsar Staffan Andrén, Chef för Södermanlandsgruppen. Foto: Foto: Pontus Stenberg/Försvarsmakten
Södermanlandsgruppen vill få fler kollegor, hälsar Staffan Andrén, Chef för Södermanlandsgruppen. Foto: Foto: Pontus Stenberg/Försvarsmakten

Ledningsregementet söker personer till den tre månader långa utbildningen Grundläggande militär utbildning (GMU). Vid inryck 28 januari 2013 bildas två utbildningsgrupper. Den ena gruppen kommer att bestå av rekryter som efter genomförd utbildning vill skriva avtal med Södermanlands hemvärnsbataljon. Men de kan också söka sig till övriga Hemvärnsförband eller andra delar av Försvarsmakten.

– Passa på att söka till GMU redan idag, för att sedan börja tjänstgöra i Södermanlands hemvärn. Du behövs i hemvärnet! säger Staffan Andrén, Chef för Södermanlandsgruppen.

Den andra GMU-gruppen är för personer som efter genomförd GMU vill anställas som gruppchef eller soldate. De är tänkta att på Ledningsregementet anställas och arbeta vid krigsförbanden 11. Ledningsplatsbataljonen, 12. Sambandsbataljonen och 13. Telekrigsbataljonen. Utbildningen genomförs 28/1 – 26/4 på Ledningsregementet. Fram till den 9 september är denna GMU-omgång sökbar.

Om du är intresserad av att bli specialistofficer eller officer med en framtida anställning på Ledningsregementet och inte tidigare genomfört värnplikt eller GMU kan du också söka. Arbetsområdesinriktning efter GMU samt vidareutbildning är skyttegruppchef, marktekniker elektro, marktekniker mekanik, samband mark, telekrig mark, underrättelse och säkerhet mark, meterologi och militärtolk.

Du som är mellan 18 och 24 år och intresserad av att testa det militära livet är välkommen till Ledningsregementets Test- och rekryteringshelg 28-30 september. Anmäl dig senast den 24 augusti.