Ubåtsvapnet besöker Stockholm

Helgen den 1 – 2 september besöker en ubåt och dykeri- och ubåtsräddningsfartyget HMS Belos Skeppsbrokajen i Stockholm. Under lördagen och söndagen är allmänheten välkommen att besöka fartygen.

Ta chansen att se en svensk ubåt från insidan. Se hur ubåten samlar in informationen om omgivningen, se hur kocken arbetar och se hur besättningen arbetar och lever ombord. Foto: Försvarsmakten
HMS Belos är det tredje fartyget med samma namn och är från början ett offshore-fartyg som använts för dykning och brandbekämpning invid oljeplattformar. Hon är ombyggd för att klara alla de krav som ett modernt ubåtssystem ställer.
HMS Belos är det tredje fartyget med samma namn och är från början ett offshore-fartyg som använts för dykning och brandbekämpning invid oljeplattformar. Hon är ombyggd för att klara alla de krav som ett modernt ubåtssystem ställer. Foto: Försvarsmakten
HMS Belos är det tredje fartyget med samma namn och är från början ett offshore-fartyg som använts för dykning och brandbekämpning invid oljeplattformar. Hon är ombyggd för att klara alla de krav som ett modernt ubåtssystem ställer. Foto: Försvarsmakten

Sverige har haft ubåtar i mer än 100 år. Den första ubåten, HMS Hajen, togs i drift 1904 efter beslut av kung Oscar II. I dag är Sverige världsledande på konventionella ubåtar. De används framför allt för underrättelseinhämtning och sjöövervakning.
– Vi genomför en informationshelg för att visa allmänheten att vi finns, vad vi gör och inte minst för att informera om möjligheten att ansöka till den grundläggande militära utbildningen som börjar i januari 2013, säger Magnus Lindstedt, informationsansvarig på Första ubåtsflottiljen.

Under lördagen och söndagen den 1 – 2 september välkomnar Försvarsmakten och Första ubåtsflottiljen allmänheten att besöka fartygen.

– Vi kommer att erbjuda allmänheten att se hur en svensk ubåt ser ut på insidan. Vi kommer också att visa upp marinens största fartyg, HMS Belos som är vår främsta resurs vid dykning, ubåtsräddning och bärgning. Vår personal finns på plats för att svara på frågor och visa fartygen, säger Per Edling, förbandets stabschef.

Program och information