Tunga fordon, olja, svett och hårdrock

Det är drygt fyrtio grader varmt i skuggan, inne i verkstadstältet är det ännu mer. Från några högtalare ekar högkvalitativ hårdrock, svetten rinner. Inte undra på att personalen som jobbar här inne är de enda på kompaniet som får använda shorts i tjänsten.

Nästan hela driftstödsgruppen Quebec Lima FS 23: Bakre raden från vänster: ställföreträdaren 1.e sergeant Jerker Appell, Jan Liljegren, Lars-Börje Lindgren. Främre raden från vänster: chefen 1.e sergeant Mats Dacke och Rickard Holm. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten
Jerker Appell är ansvarig för reparationerna av kompaniets optik, sambandsutrustning och vapensystem. Här är det en tung kulspruta som ses över.
Jerker Appell är ansvarig för reparationerna av kompaniets optik, sambandsutrustning och vapensystem. Här är det en tung kulspruta som ses över. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten
Allt på sin plats. Ett måste om man ska kunna verka över tid med en hård arbetsbelastning.
Allt på sin plats. Ett måste om man ska kunna verka över tid med en hård arbetsbelastning. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten
Lars-Börje Lindgren kontrollerar kardanaxeln på ett av kompaniets fordon.
Lars-Börje Lindgren kontrollerar kardanaxeln på ett av kompaniets fordon. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten
Jerker Appell är ansvarig för reparationerna av kompaniets optik, sambandsutrustning och vapensystem. Här är det en tung kulspruta som ses över. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten
Allt på sin plats. Ett måste om man ska kunna verka över tid med en hård arbetsbelastning. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten
Lars-Börje Lindgren kontrollerar kardanaxeln på ett av kompaniets fordon. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten

Skyttekompaniet Quebec Limas driftstödsgrupp, förkortat DSG, är vad man hade kallat ”verkstaden” i det civila. Varje enskilt kompani i Afghanistan har en DSG och Quebec Limas finns på Camp Northern Lights i Mazar-e-Sharif.

– Här kan vi lösa det mesta som har med kompaniets reparationer och underhåll av materiel. Vi har även förmågan att verka i fält, säger chefen, 1.e sergeant Mats Dacke.

Verkstadstältet är stort. En gjuten betongplatta och containrar längs sidorna som fungerar som verkstäder. I ena hörnet en elektrisk hissanläggning, precis som hemma på bilprovningen. Utrustningen är bra men inte den mest avancerade som svenskarna har i Afghanistan.

– Vi har en svensk reparationstropp på Camp Marmal också som kan ta sig an svårare fall, och som har större resurser än vad vi har här på kompaninivå. Dock är vi de enda som är specialiserade på stridsfordon 90, säger Mats.

Gruppen genomför också en del utbildning. Samtliga fordonsförare på skyttekompaniet Quebec Lima utbildades i början av insatsen för att bättre kunna klara av de extrema körförhållanden som råder i Afghanistan.

– Körning i öken och varmt väder är något väldigt annorlunda än att framföra fordon under insatsutbildningen på Livgardet, det kan aldrig riktigt simuleras. Bland annat gäller det att vara extra noga i kontrollen före körning, säger Mats.

I det stora reparationstältet råder full aktivitet under halva dygnet. Men enligt Mats skulle gruppen kunna jobba dygnet runt. Det råder ingen direkt brist på arbetsuppgifter.

– Ja, det blir en hög belastning på våra tjänster, inte minst nu när våra kolleger på stabskompaniet Papa Lima är hemma på ledighet. Men för att klara uppgiften så försöker vi hålla en kontinuerligt hög lägstanivå på fordonens status och det har fungerat hittills säger, Mats.

Flertalet av driftstödsgruppens sex medlemmar har en civil fordonsteknisk utbildning i bagaget. Men chefen Mats Dacke och hans ställföreträdare Jerker Appell har också genomfört specialistofficersutbildning vid Försvarsmaktens tekniska skola i Halmstad (FMTS). De övriga är nischade på antingen hjulfordon eller stridsfordon 90. Men Jerker Appell har många strängar på sin lyra.

– Förutom att vara ställföreträdare så är jag även ansvarig för reparation av optik, sambandsutrustning och samtliga vapensystem som finns på kompaniet. I princip allt ned till Pistol 88, avslutar Jerker.