Svensk trupp beskjuten i Afghanistan

Svenska soldater attackerades när de var på uppdrag i västra delen av det svenska ansvarsområdet under torsdagen den 9 augusti. Truppen färdades i bepansrade fordon och blev beskjutna med finkalibrig eld. Inga personer eller utrustning skadades under händelsen.