Stridskontakt på deltid

Drygt 50 tidvis tjänstgörande soldater vid Norrbottens pansarbataljon är nu inne på krigsförbandsövning, KFÖ. Skyttegrupperna övar redan tillsammans med stridsfordonen i ett varierande scenario av stridssituationer där det gäller att välja rätt metod för effektivaste bekämpning.– Det känns bra att vi kommit så här långt med våra tidvis tjänstgörande, det är roligt att se hur fort det går att få ihop så pass väl fungerande enheter, säger major Magnus Jonsson, kompanichef.

Stridskontakt för tidvis tjänstgörande, skyttegruppen gör avsittning för att bekämpa fienden tillsammans med sitt stridsfordon. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Christoffer Nordanskog rekommenderar fler att ta anställning som tidvis tjänstgörande gruppbefäl soldat eller sjöman.
Christoffer Nordanskog rekommenderar fler att ta anställning som tidvis tjänstgörande gruppbefäl soldat eller sjöman. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Kompanichefen Magnus Jonsson i samspråk med bataljonschefen Mats Ludvig efter att de följt en av grupperna genom hela stridsmomentet.
Kompanichefen Magnus Jonsson i samspråk med bataljonschefen Mats Ludvig efter att de följt en av grupperna genom hela stridsmomentet. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Christoffer Nordanskog rekommenderar fler att ta anställning som tidvis tjänstgörande gruppbefäl soldat eller sjöman. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Kompanichefen Magnus Jonsson i samspråk med bataljonschefen Mats Ludvig efter att de följt en av grupperna genom hela stridsmomentet. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman, GSS/T, är man anställd av Försvarsmakten men har en annan huvudsysselsättning, normalt arbete eller studier. I vilken omfattning man tjänstgör beror på krigsförbandets behov och planering. Främst är man inne och tjänstgör vid övningar och insatser, nationella eller internationella.

Huvuddelen av soldaterna som deltar i KFÖ:n har varit inne för tjänstgöring en vecka.
– Ja det stämmer, det är bara gruppchefer och vagnsbesättningar som kom en vecka före. Gruppcheferna började tidigare för att bland annat repetera ordergivning och vagnsbesättningarna har haft repetition på stridsfordonen, fortsätter Magnus Jonsson.

Fysiskt arbete utomhus

Christoffer Nordanskog från Falun arbetar normalt som säljare och när han är inne för tjänstgöring på I 19 är han ställföreträdande skyttegruppchef.
– Det är roligt att vara igång igen och träffa grabbarna. Jag var inne på KFÖ för ett år sedan och efter den tog jag mig en funderare på hur jag skulle göra. Nu är jag glad att jag bestämde mig för att fortsätta. Det är så härligt att få vara ute och jobba med kroppen när man har ett stillasittande yrke. Jag kan rekommendera fler att testa för det finns ingen annan än Försvarsmakten som kan erbjuda det här, säger Christoffer.

Nu får vi svaren

För skyttegrupperna innebar måndagens övningar på Tåme skjutfält mycket nyttig träning. Att kunna samverka med sitt stridsfordon och välja rätt metod för effektivaste bekämpning i svårframkomlig terräng är definitivt en utmaning. Överraskande och varierande stridskontakter och situationer uppstod hela tiden så att gruppcheferna var tvungna att fatta snabba beslut, och det fungerade inte helt smärtfritt hela tiden.
– Nej visst finns det mycket att förbättra, och det är just de svaren vi får nu, vi ser vad behöver lägga mer krut på vid nästa KFÖ, avslutar kompanichefen Magnus Jonsson.