Sprängning på Kabusa

Polisen i Skåne genomför under tisdagen sprängning av en artillerigranat på Kabusa skjutfält utanför Ystad. Polisen ansvarar för avspärrningar. Riskområdet är ca 900 meter.

Sprängningen genomförs trots att Kabusa skjutfält inte är avlyst på sedvanligt sätt, då detta är en ”särskild händelse” som polisen beslutar och P 7 stödjer genom att låna ut skjutfältet. Försvarsmakten stödjer även genom att personal från SWEDEC medverkar i röjning, transport och sprängning.

Granaten av kaliber 15,5 cm är en artillerigranat av äldre typ som upphittades i en privat trädgård i Bingsmarken, mellan Trelleborg och Ystad, under gårdagen. Sprängningen sker sannolikt under eftermiddagen, så snart Polisen är klar med förflyttningen från Trelleborg samt har spärrat av sprängplatsen.

Bortforslingen påbörjas ca klockan 13.00 och beräknas ta en och en halv timme. Under förflyttningen kommer delar av Riksväg 9 vara avstängd.