Övningen har startat

Första övningsdagen av de nio planerade i Nordic Air Meet, Noam, är avklarad. – Vi har genomfört de två planerade flygpassen men inte fullt ut. Tyvärr har vi tvingats att ställa in vissa flygningar på grund av det dåliga vädret, säger övningsledare Carl-Johan Edström.

Internationella flygövningen Nordic Air Meet startade idag, måndagen den 27:e augusti. Schweiziska F-18 Hornet flög bägge planerade flygpassen. Foto: Louise Levin
Övningsledare Carl-Johan Edström.
Övningsledare Carl-Johan Edström. Foto: Louise Levin
Övningsledare Carl-Johan Edström. Foto: Louise Levin

Det är många flygplan som ska upp i luften och går det inte att säkerställa separationen i luften på ett säkert sätt så ställs flygningar in.

Den fortsatta planeringen inför kommande flygpass har däremot fortsatt. Bara att planera vad vilket flygplan ska göra vid vilken tidpunkt på en förutbestämd plats tar tid. Att planera ett flygpass tar cirka sex timmar. Att flyga tar två.

– Sen startar utvärderingen av flygpassen, vilket brukar ta två timmar, säger han.

Utvärderingen sker med hjälp av en video- och telefonkonferensutrustning eftersom denna övning bedrivs från fyra olika baser i två länder. Det ställer krav på att tekniken fungerar.

Målsättningen med övningen är att öva stora sammansatta förband i en realistisk hotmiljö där bland annat luftvärn på marken utgör hot. I denna miljö ska de övas på offensiva och defensiva luftförsvarsoperationer, upprätthålla flygförbudszoner och kunna agera mot skarpa mål. Lufttankning och användning av Länk 16, ett datalänksystem som skickar krypterad data mellan flygplanen och flygstridsledning så alla har samma lägesbild är också en del i övningsmålsättningen.

– Jag vill att deltagarna i årets Noam ska tycka att det är den bästa övningen de varit med på med möjligheter att genomföra avancerade flygövningar. Nu hoppas vi på bättre väder, avslutar Carl-Johan Edström.