Norskt-svenskt brobygge

Under två härliga sommarveckor genomförde elever från Fältarbetsskolan och norska ingenjörregementet byggnation av Fältbro och anslutande väg. Förutom att öka elevernas kunskaper fick förbandet en framkomlig väg över bäckar och sten i egen terräng, samt en väg och fältbro som håller för ingenjörbandvagnens cirka 70 ton.

Foto: Maddelena Lago

Byggprojektet började redan i våras då eleverna i instruktörskursen fick i uppgift att börja projektera och beräkna vilken materiel som skulle behövas. Och nu äntligen är genomfört, där även Fältarbetsskolans byggkurs ingick i projektet. Det var cirka 20 anställda som arbetade med byggnationen. Officerere, soldater, civila, samt två norska kollegor gör gruppen till en idag helt aktuell sammansättning av personal. Genom att de två norska kollegorna ingick i kursen fortsätter även det nordiska samarbetet Nordefco. Och redan under veckorna 36-37 kommer även Danmark representeras som kursdeltagare i Fastbrokursen vid Fältarbetsskolan.

– Det är hit till det nordiska samarbetet vi har velat nå länge. Att några av våra elever kommer från våra grannländer gör att vi både ger och får kompetens av varandra, menade Rikard Larsson, som är ansvarig för kursen.

Ben-Tore Hansen som är dykare vid ingenjörförandet i Norge berättade att de inte hade något liknande system i Norge men att de av kursen breddade sina kunskaper för att på så sätt kunna utveckla och förnya sitt arbete hemma. Vid just den här brobyggnationen var inte vattennivån så hög att dykfunktionen behövdes men Ben-Tore sa;
– Visst hade det varit kul att få vara i och utöva sin dykförmåga med svetsning och så under vattnet men det här ger minst lika mycket. Får hoppas på att jag får chansen att komma hit igen och då när ni bygger i högre vattenflöden.

För att kunna använda bron som en länk mellan norra och södra övningsfältet behövdes även en anslutande väg, och tack vare att soldater och officerare ur maskinplutonen var med i projektet byggdes även vägen ut parallellt med att bron växte fram.