När syret tar slut

Den avancerade sökgruppen vid Ing 2 begav sig under vecka 32 till Karlskrona och Sjöstridsskolan för rök- och kemdykarutbildning anpassad för sök i hälsofarlig miljö.

Gruppen får order före sökmomentet. Foto: Ing 2/Försvarsmakten
Delar ur gruppen pustar ut efter genomfört belastningstest.
Delar ur gruppen pustar ut efter genomfört belastningstest. Foto: Ing 2/Försvarsmakten
Sök av bergrum där luften är starkt förorenad.
Sök av bergrum där luften är starkt förorenad. Foto: Ing 2/Försvarsmakten
Delar ur gruppen pustar ut efter genomfört belastningstest. Foto: Ing 2/Försvarsmakten
Sök av bergrum där luften är starkt förorenad. Foto: Ing 2/Försvarsmakten

Sök i hälsofarlig miljö är det sista blocket i utbildningen av den avancerade sökgruppen. Under det gångna året har sök med inriktning armerad ammunition och sök i fallriskmiljö genomförts. Kompetensen syftar till att ge den avancerade förmågan möjlighet att genomföra sök på platser där det är extremt dammigt, mögelangripet, syret helt enkelt saknas eller luften är förorenad. Vilket det exempelvis kan vara i fodersilos, grottor, avloppssystem och brunnar. 

Veckan i Karlskrona innehöll bland annat materieltjänst, fysiologi och mycket praktisk övning. Utöver att gruppen som helhet har utbildats har även fyra dykledare utbildats. Deras roll är att på ett säkert sätt kunna leda sökparen som utför det praktiska arbetet inne i den hälsofarliga miljön.

Klaustrofobitest var det första praktiska moment som genomfördes. En mörklagd anläggning där varje enskild dykare skulle ta sig fram krypandes med enbart hjälp av sin känsel. Utbildningen byggdes sedan på med ytterligare friktioner utöver mörkret så som värme, rök, brand och hinder där utrustningen bestod av värmekameror och ficklampor.

Vid den tredje dagen på utbildningen genomfördes ett belastningstest. Testet syftar till att soldaten ska lära känna sig själv och hitta sin egen gräns där man inte längre kan lösa sin arbetsuppgift på ett säkert sätt. Testet utfördes i grupp om tre i en mörk och extremt upphettad lokal. Soldaterna hade inga tekniska hjälpmedel utan enbart sin andningsapparat och skyddsutrustning. De fick uppdrag av övningsledningen och när varje uppdrag var löst kom ett nytt. När soldaten inte klarade av att vara kvar längre inne i lokalen klev man ut. På utsidan väntade sedan nya utmaningar innan man fick klä av sig och kunde pusta ut. Den största insatsen genomfördes under dag fyra där de sökte av ett bergrum i Ronneby som tidigare tillhört civilförsvaret.

Veckan avslutades med en slutövning på övningsplatsen ute på Lindholmen som ligger inne på Marinbasen. På samma plats hade gruppens kompanikamrater, tillhörande en CMD-grupp, tidigare genomfört skarp ammunitionsröjning.

Nu formellt färdigutbildade

Den avancerade sökgruppen är nu formellt utbildade och fortsätter arbetet hemma vid Ing 2 med att väva samman all nyvunnen kompetens. Sök i hälsofarlig miljö blir ännu ett verktyg att använda för såväl gruppen, som för andra enheter, där den avancerade sökgruppen kan understödja med sin kompetens.