Med uppgift att utföra fördröjande fältarbeten

Ordern till 222.ingenjörkompaniet var att minera området vid gården RISAN samt att förstöra väg A och B, klart senast klockan 15.00. Kompaniet skulle också upprätta en förbindelse för övergång av SOÅSASJÖN. Därefter skulle kompaniet vara berett att utföra fördröjande fältarbeten till stöd för fortsatt fördröjningsstrid i området mellan sjöarna SÖDRA VIXEN och SOLGEN.

Mineringsarbete med hjälp av minborr. Foto: Peter Gustafsson/ Försvarsmakten
En ingenjörpluton skeppas över Soåsasjön med hjälp av en däcksbrofärja.
En ingenjörpluton skeppas över Soåsasjön med hjälp av en däcksbrofärja. Foto: Peter Gustafsson/ Försvarsmakten
Chefen för Ing 2 samtalar med en plutonchef under övningen.
Chefen för Ing 2 samtalar med en plutonchef under övningen. Foto: Peter Gustafsson/ Försvarsmakten
Vinnande grupp i Patrullfälttävlan, GOLF BRAVO.
Vinnande grupp i Patrullfälttävlan, GOLF BRAVO. Foto: Peter Gustafsson/ Försvarsmakten
En ingenjörpluton skeppas över Soåsasjön med hjälp av en däcksbrofärja. Foto: Peter Gustafsson/ Försvarsmakten
Chefen för Ing 2 samtalar med en plutonchef under övningen. Foto: Peter Gustafsson/ Försvarsmakten
Vinnande grupp i Patrullfälttävlan, GOLF BRAVO. Foto: Peter Gustafsson/ Försvarsmakten

Efter den inledande träningen i soldatfärdigheter och träning för olika befattningar övergick krigsförbandsövningen vid Ing 2 i mera tillämpade moment under söndagen och måndagen. Kompaniet fick en uppgift och kompanichefen hade att organisera och leda sina styrkor för att uppgiften skulle bli löst inom angiven tidsram.

Under tillämpningsövningen sattes grupper och plutoner på prov för att lösa sina uppgifter. Ingenjörplutonerna minerade vägar och sprängde vägtrummor, det vill säga förändrade terrängen på övningsfältet till egen fördel och motståndarens nackdel. Under hela momentet beredda att genom strid skydda sig mot de fientliga spaningsförband som fanns i området.  En beredskap som de fick använda sig av de gånger det blev skärmytslingar med fientliga patruller. Till stöd för att leda och logistiskt understödja kompaniet fanns stab- och trossplutonen. Signalister, trossoldater och mekaniker gjorde allt för att maskineriet skulle fungera.

Broplutonen hanterar det flytande brosystemet Däcksbro 200. Plutonens uppgifter under tillämpningsövningen bestod i att bygga bro och färja för att få ingenjörkompaniets fordon och personal fram och tillbaka över en sjö. Förbindelserna var klara på utsatta tider och kunde ta över kompaniet helt enligt kompanichefens önskemål.

Patrullfälttävlan

För att kompaniets grupper själva skulle kunna testa hur det stod till med soldatkunskaper och samarbetsförmåga arrangerades under tisdagen en patrullfälttävlan. Åtta olika stationer längs en marschväg där grupperna framryckte till fots. Vid de olika stationerna var det gruppsamarbete som gällde och förmågan på många områden testades. Bland annat sprängtjänst, sjukvårdstjänst, stridhinderbana och skjutning med både automatkarbin och pansarskott. En vinnande grupp ur 2.Ingenjörpluton kunde koras efter den avslutande två kilometer långa snabbmarschen.

Vård, inlämning och anställning

Efter patrullfälttävlan består krigsförbandsövningen av vård av den materiel som varit i bruk. Allt ska rengöras och inventeras; pansarbandvagnar likväl som radioapparater och broar. När sedan allt är i sin ordning lämnas det åter till förrådet.

Det som sedan återstår för gruppbefäl och soldater är att söka anställning i 22.ingenjörbataljon med stöd av lagen om vissa försvarsmaktsanställningar som trädde i kraft den 1:e juli i år. Anställning som tidvis tjänstgörande i Försvarsmakten med stöd av denna lag kan ske från den 1:a september i år och kommer för Ing 2:s del att ske genom så kallade testhelger under hösten.