Många plan i luften

I Luleås stridsledningscentral är genomgången just avslutad och i rummet hörs ett sorl. Det är flygstridsledare och luftbevakare i den internationella övningen Noam som diskuterar.

Flygstridsledarna Erik Casselberg och Timo Osmala går noggrant igenom nästa uppdrag som Timo ska leda. Foto: Henrik Gustafsson/Försvarsmakten
Det svenska ASC 890-planet som deltar i övningen har flygstridsledare ombord. ASC står för Airborne Surveillance and Control.
Det svenska ASC 890-planet som deltar i övningen har flygstridsledare ombord. ASC står för Airborne Surveillance and Control. Foto: Henrik Gustafsson/Försvarsmakten
Det svenska ASC 890-planet som deltar i övningen har flygstridsledare ombord. ASC står för Airborne Surveillance and Control. Foto: Henrik Gustafsson/Försvarsmakten

Att genomföra övningar av denna omfattning ställer stora krav på flygstridsledarna, som både ska stötta piloterna taktiskt, för att de så effektivt som möjligt ska kunna genomföra sina uppdrag, samtidigt som de alltid måste se till att flygsäkerheten hålls till varje pris.

Det är väldigt viktigt att man kan hålla flygplanen separerade från varandra, samtidigt som de givetvis måste kunna manövrera fritt för att lösa sina uppgifter. Detta jobbar flygstridsledarna med dagligen. Det som är speciellt för denna typ av övning är att enheter i stridsgruppen löser olika uppgifter.

Vissa måste sjunka ner till lägre höjder för att kunna verka med ammunition mot mål som är utplacerade på marken, samtidigt som andra lämnar striden för att fylla på bränsle hos det svenska eller amerikanska lufttankningsflygplan som cirkulerar i närområdet.

De första dagarna av Nordic Air Meet 2012 är avklarade och uppdragen har genomförts enligt planering, trots det dåliga vädret. Dagens förmiddagspass slutade väl och de närmare 40 flygplan som bidrog i övningens internationella stridsgrupp lyckades mota tillbaka sina motståndare och slå ut luftvärnssystem som fanns i området.

Det är snart dags för den finska flygstridsledaren Timo Osmala att leda piloterna genom nästa uppdrag. Personalen i Luleås stridsledningsenhet är samlade och Timo går igenom uppdraget tillsammans med sin svenske kollega Erik Casselberg.

– Detta är ett uppdrag som kommer att inledas offensivt, det är därför väldigt viktigt att alla är extra uppmärksamma på det taktiska spelet under det första skedet, förklarar Timo.

Även amerikanska och schweiziska flygstridsledare deltar i övningen. Flygstridsledarnas uppgift är att leda piloterna i deras uppdrag. Senare i övningen är det tänkt att det ska finnas ännu fler flygplan än dagens 40 i luften.

Övningen är väldigt krävande med sina långa flygpass. På kvällarna är personalen väldigt trötta, men planeringen av nästa dags uppdrag är redan i full gång.