Ledningssystemövning pågår

I en stor förbandshall står Sebastian Almqvist och Erik Linde och arbetar koncentrerat vid en container. De deltar i en systemövning för att koppla samman alla Försvarsmaktens krigsförband. Sebastian och Erik är inte ensamma men utgör en liten och viktig knutpunkt med sin nod.

Här testar Erik Linde att samband och ledningssystemens olika funktioner kan samspela med varandra. Målet är att driftsätta ett gemensamt ledningssystem för krigsförbanden i insatsorganisationen. Foto: Elin Göthe Nord
Sebastian Almqvist löser tillsammans med sina kollegor de problem som uppstått under övningen.
Sebastian Almqvist löser tillsammans med sina kollegor de problem som uppstått under övningen. Foto: Elin Göthe Nord
Johnny Jäger på 12. Sambandsbataljonen är operativ övningsledare.
Johnny Jäger på 12. Sambandsbataljonen är operativ övningsledare. Foto: Elin Göthe Nord
Sebastian Almqvist löser tillsammans med sina kollegor de problem som uppstått under övningen. Foto: Elin Göthe Nord
Johnny Jäger på 12. Sambandsbataljonen är operativ övningsledare. Foto: Elin Göthe Nord

Under vecka 35 och 36 pågår Systemövning FMLS TS 2012, vilket är en systemövning i Försvarsmaktens årliga övningsserie. Det är Ledningsregementets 12. Sambandsbataljon som är ansvariga för sammansättning och genomförande av övningen om pågår parallellt i Enköping och på I19 i Boden. Deltagande förband är P7, P4, A9 och Lv6 i Halmstad. Enköping är huvudsite vilket betyder att övningsledningen arbetar utifrån Ledningsregementet. Från regementet deltar krigsförbanden 10. Psyopsförbandet, 11. Sambandsbataljonen, 12. Sambandsbataljonen och 13. Telekrigsbataljonen.

Syftet med övningen är att testa lednings- och informationssystem för att kunna utöva ledning. Målet är att högre chef och ledningsförbanden har samma eller tillräcklig information för att kunna kommunicera och agera i en konfliktsituation eller under en övning. Man ska också i systemet kunna skicka information i olika säkerhetsklasser på ett säkert sätt.

– Övningen ska ge svar på hur förband och utrustning fungerar tillsammans och om man kan lösa sina uppgifter, berättar Johnny Jäger som är operativ övningsledare. Han fortsätter:
– Det vi försöker åstadkomma är att driftsätta ett gemensamt ledningssystem för krigsförbanden i insatsorganisationen. Och dessutom säkerställa att alla delar och komponenter i systemet fungerar tekniskt med varandra.
– Det vi eftersträvar är att systemet ska kunna täcka stora ytor. För att uppnå detta under övningen så upprättar vi tranis-LAN mellan de olika siterna över Försvarets telenät (FTN).

Johnny Jäger berättar att systemet är baserat på Försvarsmaktens Sweccis system, som även det är ett ledningssystem för insatsorganisationen och bland annat används i Afghanistan.
– Systemet vi nu testar ska göra det möjligt för Försvarsmaktens olika delar att prata med varandra och fungera ihop även om samhällets övriga system är ur funktion. Det är utvecklat ur operativa krav för att krigsförbanden ska kunna fungera ihop sambandsmässigt, även i en IT-öken där alla andra system ligger nere.

– För oss knyter den här övningen ihop en större säck med innehåll av utbildningar och mindre övningar, av det vi lärt oss under en lång tid, berättar Erik Linde när han sitter utan för den container som innehåller en nod.
– Ja, det har varit lärorika dagar, fyller Sebastian Almqvist i. Han fortsätter:
– Vi har ingen helt färdigutbildad personal som kan allt i det här nya systemen, men vi löser det tillsammans. Det är roligt att hela tiden lära sig mer om systemen, tekniken och dess möjligheter!