”Klart för strid, klart för strid”

Alla ombord på fartyget HMS Sundsvall repeterar och är fullt medvetna om det som komma skall. Några timmar framöver så kommer stress, svett och hårt arbete stå på agendan.

Helt plöstligt dyker ett flyg upp på låg höjd. KSP 58 smattrar till och hylsfångaren fylls upp. Höstövningen är igång. Foto: Magnus Jirlind / Försvarsmakten
Full fart på Hårsfjärden. Under veckan kommer även finska fartyg att vara med och öva.
Full fart på Hårsfjärden. Under veckan kommer även finska fartyg att vara med och öva. Foto: Magnus Jirlind / Försvarsmakten
Joakim Åkesson tycker att hans nya jobb både är spännande och kul. Han jobbade sex år som teknisk säljare innan han sökte GMU.
Joakim Åkesson tycker att hans nya jobb både är spännande och kul. Han jobbade sex år som teknisk säljare innan han sökte GMU. Foto: Magnus Jirlind / Försvarsmakten
HMS Sundsvalls systerfartyg, HMS Gävle gör sig redo för att kasta loss.
HMS Sundsvalls systerfartyg, HMS Gävle gör sig redo för att kasta loss. Foto: Magnus Jirlind / Försvarsmakten
Full fart på Hårsfjärden. Under veckan kommer även finska fartyg att vara med och öva. Foto: Magnus Jirlind / Försvarsmakten
Joakim Åkesson tycker att hans nya jobb både är spännande och kul. Han jobbade sex år som teknisk säljare innan han sökte GMU. Foto: Magnus Jirlind / Försvarsmakten
HMS Sundsvalls systerfartyg, HMS Gävle gör sig redo för att kasta loss. Foto: Magnus Jirlind / Försvarsmakten

Just nu pågår en vecka lång övning i Hårsfjärden med fartyg från 41.korvettdivisionen och 43.underhållsdivisionen. Dygnet runt kommer många olika övningar och moment genomföras för att drilla besättningarna att bli bättre och bättre. Övningarna och momenten kommer från situationer som händer eller har hänt. För att få ut så mycket som möjligt så finns det en övningsledning ombord som består av sex man som styr var och när övningarna sker.

En av besättningsmedlemmarna är 28 årige Joakim Åkesson. Han systemtekniker vilket innebär att han har hand om de tekniska systemen som finns ombord.

– Jag har alltid varit intresserad av sjön. När jag mönstrade så ville jag åka U-båt. När inte det gick så började jag jobba istället. 2011 så genomförde jag GMU, grundläggande militär utbildning och efter den så började jag jobba på Fjärde sjöstridsflottiljen, säger Joakim.

Joakim är drypande svettig och det beror inte på att det är varmt ombord. Han är rökdykare ombord vilket innebär att han ingår i den styrkan som har till uppgift att släcka bränder om det skulle inträffa.

– Att det börjar brinna är bland det värsta som kan hända ombord på ett fartyg. Eftersom brandkåren inte finns i närheten när vi är ute till sjöss så har vi vår egen brandstyrka som består av tre personer. Riktigt jobbigt är det, men hur kul som helst, säger Joakim.

Under detta moment så vill övningsledningen se till att rökdykarna ska få upp lite extra puls så förutom den cirka 30 kilo tunga utrustningen så ska rökdykarna såga isär tjocka träbalkar. Det tar inte många minuter innan andningen ökar och tempot i sågningen minskar något. Man behöver inte fråga om det är jobbigt, det syns.

– Det här är inget som jag fick göra när jag jobbade civilt som teknisk säljare, säger Joakim och dricker en klunk vatten till.

Hela besättningen ombord på HMS Sundsvall arbetar nu febrilt. Med tanke på att fartyget just kastat loss så kommer besättningen inte får vila många minuter den här veckan.

”Övningen avbryts” dånar ut i högtalarsystemet ombord. Alla pustar ut och vet att det inte kommer att dröja länge innan ordern ”klart för strids, klart för strid” kommer igen.