Internationell övning i Umeå

Sverige (SkyddC) står som värd för den internationella övningen RECCEX (Nordic CBRN Reconnaissance Exercise) som genomförs den 21 - 29 augusti i Umeå-området. Syftet är att genom NORDEFCO-samarbetet öka förmågan att tillsammans kunna hantera CBRN-händelser i vårt närområde eller i en internationell operation.

RECCEX (Nordic CBRN Reconnaissance Exercise). Foto: Catarina Hanell
Flaggspel på SkyddC kaserngård.
Flaggspel på SkyddC kaserngård. Foto: Catarina Hanell
Delar ur den norska gruppen gör sig insatsberedda (från RECCEX 09).
Delar ur den norska gruppen gör sig insatsberedda (från RECCEX 09). Foto: Catarina Hanell / SkyddC
Flaggspel på SkyddC kaserngård. Foto: Catarina Hanell
Delar ur den norska gruppen gör sig insatsberedda (från RECCEX 09). Foto: Catarina Hanell / SkyddC

Förutom det svenska CBRN-kompaniet deltar militära förband från Danmark, Finland och Norge samt civila CBRN-grupper från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Tullverket. Dessutom deltar hemvärnsförband i Västerbotten. Totalt är cirka 250 personer engagerade i övningen och Sverige svarar för merparten av övningsledning och support.

Det övergripande målet med övningen är att samträna och utbyta metoder och erfarenheter inom CBRN-området för att kunna utgöra tillfälligt sammansatta CBRN-enheter och lösa uppgifter i en internationell operation (FN/EU/Nato).

RECCEX 12

  • öka förmågan inom hela CBRN-området från rekognosering och provtagning till sanering och analys
  • öva interoperabilitet avseende samband, rapportering och ledning
  • öva chefs- och stabspersonal.

RECCEX 12 inleds på onsdag och de första dagarna ägnas åt formella övningar inom respektive bokstav då grupperna bland annat övar detektering med instrument och provtagning. Övningen trappas sedan successivt upp och avslutas med att nationerna får träna på att lösa uppgifter i sammansatta enheter.