Insatsen på Kebnekaise avslutad

Under några veckor har personal ur Arméns jägarbataljon stöttat Statens haverikommission med bergssäkerhet och i sökarbetet på haveriplatsen för det norska Herkulesplanet. Deras uppdrag är nu avslutat och personalen har återgått till normal verksamhet.

– Om vi inte haft tillgång till jägarbataljonens kompetens hade det varit väldigt svårt att uppträda och leta i den här fjällterrängen, säger Agne Widholm, utredningsledare vid Statens haverikommission.

Försvarsmaktens personal har också stöttat polisen i sökandet efter kvarlevor, med gott resultat.

I insatsen ingick även sjukvårdspersonal och helikoptrar från helikopterskvadronen i Luleå som transporterat jägarbataljonens personal till och från området.

Ansvaret för fortsatt arbete och eventuell miljösanering ligger på kommun och länsstyrelse.