"Hon är hemma"

Ubåtsräddningsfarkosten, URF, är en av ubåtsvapnets viktigaste resurser för ubåtssäkerhet. URF har gått igenom en halvtidsmodernisering och är nu en av världens mest moderna farkoster för kollektiv ubåtsräddning.

Maskintjänstchefen Peter Wrahme styr traverstrucken som skall fira ned URF i vattnet för första gången. När hon inte transporteras av HMS Belos, i ett flygplan eller på lastbil så förvaras och underhålls hon i sitt eget garage i Karlskrona. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Tidigare hade URF en stor propeller och två bogpropellrar i sitt formskrov för att manövrera. Numera har hon sex propellrar i aktern och två i fören som alla styrs av en dator för att kunna manövrera mer smidigt.
Tidigare hade URF en stor propeller och två bogpropellrar i sitt formskrov för att manövrera. Numera har hon sex propellrar i aktern och två i fören som alla styrs av en dator för att kunna manövrera mer smidigt. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
URF transporteras oftast av dykeri- och ubåtsräddningsfartyget HMS Belos. Innan moderniseringen var URF orange-vit och hade en stor propeller för framdrivning. I dag är hon blå-gul och har flera, mindre propellrar som styrs av en dator.
URF transporteras oftast av dykeri- och ubåtsräddningsfartyget HMS Belos. Innan moderniseringen var URF orange-vit och hade en stor propeller för framdrivning. I dag är hon blå-gul och har flera, mindre propellrar som styrs av en dator. Foto: Försvarsmakten
Tidigare hade URF en stor propeller och två bogpropellrar i sitt formskrov för att manövrera. Numera har hon sex propellrar i aktern och två i fören som alla styrs av en dator för att kunna manövrera mer smidigt. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
URF transporteras oftast av dykeri- och ubåtsräddningsfartyget HMS Belos. Innan moderniseringen var URF orange-vit och hade en stor propeller för framdrivning. I dag är hon blå-gul och har flera, mindre propellrar som styrs av en dator. Foto: Försvarsmakten

I trettiotre år har hon varit den största tryggheten för ubåtspersonal runtom i världen. URF är en farkost som har till uppgift att dyka ned till en ubåt som hamnat i ett ofrivilligt bottenläge och plocka upp besättningen med ett enda lyft. URF kan transporteras med flyg, lastbil eller fartyg till det område hon skall dyka i.

Efter att personalen har tagits upp till ytan kan URF anslutas till ett tryckkammarsystem för att ubåtspersonalen skall undvika att drabbas av dykarsjuka. Tack vare mångsidigheten och tillförlitligheten med URF så har Sverige ubåtsräddningsavtal med bland ett flertal andra nationer.
– Alla system är utbytta. Nya sonarer, nytt framdrivningssystem, ny elektronik och nytt pilotrum. Allt är i princip utbytt utom tryck- och formskrov, säger örlogskapten Mats Larsen, chef för URF provturskommando.

URF har varit i stort sett oförändrad under hela sin livstid men under hösten 2011 och våren 2012 har hon genomgått en stor modernisering i Skottland. Hon har ett flertal mindre, datorstyrda propellrar istället för en stor propeller, hon har ett nytt navigationssystem och till och med den utmärkande orange-vita färgen har nu blivit gul-blå.

Konstruktionen baseras nu i stället på en Remote Operated Vehicle, ROV, snarare än en ubåt. En ROV är mycket manövrerbar och används i marinen framförallt för att röja minor.
– Den största skillnaden är att man nu kan manövrera i alla ledder. Den nya farkosten ställer större krav på piloterna eftersom den är mycket mer teknisk och det gör att vi måste köra mer med den, säger löjtnant Jörgen Larsson, pilot på URF.

URF kommer under hösten att börja genomföra provturer och kommer vara i ordinarie drift under 2013.