HMS Koster påbörjar snart sin resa ner mot Italien

Porten på det Tyskflaggade sealift fartyget har just stängts, avgaserna från motorerna bildar ett grått moln. Nu ska det länsas ut vatten så att minröjningsfartyget HMS Koster blir torrlagd och sen kan resan mot marinbasen i La Spezia, Italien börja.

Vecka 34 beräknas HMS Koster vara framme i Italien och då kommer besättningen flugits ner för att ta emot fartyget. Foto: Oskar Sundquist/Försvarsmakten
Fartygschefen Carl Lundvall har intagit första parkett för att se till så att allt går rätt till vid indockningen.
Fartygschefen Carl Lundvall har intagit första parkett för att se till så att allt går rätt till vid indockningen. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
Anton Åberg och alla andra i besättningen ombord på HMS Koster har sett fram emot denna händelse hela året. Besättningen hoppas att den kommande veckan går fort så att de får komma ner till Italien och sätta igång och börja jobba.
Anton Åberg och alla andra i besättningen ombord på HMS Koster har sett fram emot denna händelse hela året. Besättningen hoppas att den kommande veckan går fort så att de får komma ner till Italien och sätta igång och börja jobba. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
HMS Koster dras in den sista biten innan man stänger porten och länsar ut allt vatten. Fartyget kommer att vara helt torrlagt under resan till Italien.
HMS Koster dras in den sista biten innan man stänger porten och länsar ut allt vatten. Fartyget kommer att vara helt torrlagt under resan till Italien. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
Fartygschefen Carl Lundvall har intagit första parkett för att se till så att allt går rätt till vid indockningen. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
Anton Åberg och alla andra i besättningen ombord på HMS Koster har sett fram emot denna händelse hela året. Besättningen hoppas att den kommande veckan går fort så att de får komma ner till Italien och sätta igång och börja jobba. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
HMS Koster dras in den sista biten innan man stänger porten och länsar ut allt vatten. Fartyget kommer att vara helt torrlagt under resan till Italien. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten

HMS Koster är lastad ombord på ett så kallad sealiftfartyg, som kan transportera andra fartyg. '

–För att vara säkra på att den tidsplan som finns håller så är detta det bästa sättet att transportera HMS Koster, säger Carl Lundvall som är Fartygschef på HMS Koster.

Han kommer tillsammans med sina 28 besättningsmedlemmar att vara i Italien och genomföra olika tester med minröjningsfartyget HMS Koster. Detta för att se hur fartyget och dess sensorer klarar av det varma klimatet, saltvattnet och den höga luftfuktigheten.

–Den här fartygstypen, Kosterklass, har inte testats i varmt klimat med vatten av den salthalten som vi nu kommer att uppleva. Jag tror att fartyget och sensorerna kommer att fungera lika bra som det gör i vanliga fall. I slutet av vistelsen så kommer vi att öva tillsammans med den Italienska flottan och då får vi väl bevisa att vi är världsledande på minröjning även i andra vatten än Östersjön, säger Carl och ler.

Personalen som åker till Italien kommer från Fjärde sjöstridsflottiljen. Under en period kommer även personal från Tredje sjöstridsflottiljen ner till Italien.

–Detta är ett tillfälle att få erfarenheter som vi inte kan få i den miljön som vi normalt jobbar i. Vi vill passa på att få ut så mycket erfarenhet och kunskap som vi kan under den här perioden, säger Carl.

Denna resa är långt ifrån någon semester. HMS Koster kommer att genomföra testerna från och med vecka 34 till och med vecka 44.

–Fartyget kommer att vara ute till sjöss cirka sjuttiofem procent av tiden, så besättningen kommer att få jobba ordentligt, säger Carl

Artillerimatrosen Anton Åberg ser fram emot att jobba i Italien. Han genomförde GMU, Grundläggande Militär Utbildning, 2011 och har efter utbildningen jobbat på Fjärde sjöstridsflottiljen. Yrkesvalet har han inte ångrat och han trivs mycket bra ombord.

–Jag har alltid varit intresserad av att vara på sjön och har seglat mycket. Nu får jag jobba där jag gillar att vara mest och det är fantastiskt, säger Anton.

Som artillerimatros så kan man förenklat säga att man jobbar med att ha hand om och använda fartygets alla vapen.

–Min huvuduppgift är att jobba med fartygets artilleri men jag gör även mycket annat ombord som till exempel hjälpa till vid förtöjningar och losskastningar. Det är ett mycket varierande arbete, säger Anton.

Anton delar hytt med fem andra. Besättningen lever tätt inpå varandra och att kalla sina arbetskollegor för sin andra familj är inte en överdrift.

–Stämningen ombord tror jag är unik. Alla känner varandra på ett speciellt sätt och stöttar varandra till hundra procent. Att man lever så tätt inpå varandra kommer nog både vara på gott och ont under tiden vi är nere i Italien, säger Anton.

Det kommer att publiceras fler artiklar om hur det går för HMS Koster och besättningen nere i Italien och du kommer även kunna läsa mer på www.marinbloggen.se.

Om du är intresserad av att jobba i flottan så kan du mellan den 6 augusti och den 9 september kan söka GMU 1 med start den 28 januari 2013.