Helikopterkadetter fick sina vingar

På fredagen tog tre kadetter sin flygexamen i Bückeburg strax utanför Hannover i Tyskland. Där har de genomfört en grundläggande helikopterutbildning (GHU111) och fått sina vingar som fysiskt bevis på att de nu är godkända helikopterpiloter.

Chefen för Heeresfligerwaffenschule (arméflygskolan) brigadgeneral Reinhard Wolsk examinerar helikopterkadetterna. Foto: Ulf Löwenmo/Försvarsmakten

På takvåningen med den öppna horisonten som fond i Helikoptermuseet i centrala Bückeburg hölls examensceremonin. Chefen för Heeresfligerwaffenschule (arméflygskolan) brigadgeneral Reinhard Wolsk fäste vingarna på respektive elevs bröst. Kursen bestod av kadetter från Sverige, Spanien och Tyskland. Representanterna från Militärhögskolan Karlberg, Helikopterflottiljen och Luftstridsskolan, tillsammans med anhöriga sträckte lite extra på sig med stolthet då årets bästa kadett för femte året i rad var en svensk och dessutom Karlbergare.

Helikopterflottiljens ställföreträdande chef överstelöjtnant Ulf Landgren framhöll i sitt tal att utan stödet av anhöriga hemifrån hade det aldrig gått så bra som det nu gick för våra svenska kadetter.

Nu väntar fortsatt utbildning för kadetterna på svensk mark i Linköping. I början av 2013 återkommer de till Militärhögskolan Karlberg och där genomför de termin sex tillsammans med den 218:e kursen. Därefter blir de utnämnda till fänrikar i Försvarsmakten i juni 2013.