Hela CBRN-kedjan övas

De första fyra dagarna av övning RECCEX 2012 (Nordic CBRN Reconnaissance Exercise) har ägnats åt formella övningar inom respektive ämnesområde C-, B- och R/N då grupperna bland annat övar detektering och provtagning.

Övning med tårgas pågår. Foto: Combat Camera

Som brukligt vid övningar presenterades deltagarna olika scenarion som skulle spegla verkliga händelser. Det rörde sig om allt från förgiftning av vatten, tillverkning av ricin och tårgas i illegala laboratorier, spridning av ämnen från ett modellflygplan till att kunna hantera ”pulverbrev" på ett postkontor. Alla moment var tidsatta för att öka pressen att göra rätt och agera snabbt. Ett av momenten innehöll dessutom ett störmoment i form av nyfiken civilbefolkning för att ytterligare öka realismen i uppgiften. Det gav nyttiga erfarenheter och förståelse för hur de ska hantera en sådan situation. 

Vid dessa scenarion övades hela kedjan detektering, provtagning, analys och sanering. De prover som togs skickades till SkyddC fältlaboratorium där de analyserades. Resultaten blev sedan en del i gruppernas utvärdering i form av svar på frågor som; tog de rätt prover, hittades något farligt ämne och var proven tagna på rätt sätt.

CBRN-förbandens utrustning är särskilt framtagen för att skydda mot kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen. För att känna trygghet med utrustning och metoder är det viktigt att träna med skarpa ämnen som till exempel nervgaser och radioaktiva källor. Övningsdeltagarna genomförde därför skarpövningar där instrument och skyddsutrustning testades, samtidigt som de fick mer ingående kunskap om olika ämnens detekterings- och saneringsmetoder.

Vid skarpövningar används dock mycket små mängder av ämnen och allt omgärdas av rigorösa säkerhetsbestämmelser. Skarpövningen börjar alltid med att deltagarna gör en tillpassningskontroll för att noggrant kontrollera att skyddsmask och kläder är tätslutande. Efter genomfört moment saneras sedan utrustning och soldater enligt särskilda rutiner.

– Målet med RECCEX är att de nordiska länderna ska få samträna för att lättare kunna arbeta tillsammans vid en internationell insats. I år är fjärde gången som övningen genomförs och för första gången är också två civila myndigheter, Tullen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, med i övningen. Det är vi särskilt glada över eftersom militära förband också ska kunna vara ett stöd till samhället och då är det viktigt att vi får öva tillsammans, säger Jan Demarkesse, chef SkyddC och övningsledare.