Givande kunskapsdelning mellan 17 nationaliteter

– Om du inte kan simma, kan du inte rädda andra från att drunkna, svarar Ghulam Rabbani Ansari från Afghanistan på frågan om varför han valt att delta i en Gender Field Advisor-kurs på Swedint i Kungsängen.

Överstelöjtnant Martin Prosper Bayemi var en av dem som deltog i Swedints Nato-ackrediterade Gender Field Advisor-kurs. Foto: Paula Levänen/Försvarsmakten
Ghulam Rabbani Ansari från Afghanistan fick kämpa för att att lösa såväl frågan om ledighet som finansiering för sin utbildning. Kurschef Lotta Ekvall i bakgrunden.
Ghulam Rabbani Ansari från Afghanistan fick kämpa för att att lösa såväl frågan om ledighet som finansiering för sin utbildning. Kurschef Lotta Ekvall i bakgrunden. Foto: Paula Levänen/Försvarsmakten
Ghulam Rabbani Ansari från Afghanistan fick kämpa för att att lösa såväl frågan om ledighet som finansiering för sin utbildning. Kurschef Lotta Ekvall i bakgrunden. Foto: Paula Levänen/Försvarsmakten

Nordic Centre for Gender in Military Operations (NCGM) invigdes i Kungsängen tidigare i år och kursverksamheten är i full gång. Den senaste kursen för Gender Field Advisors samlade 23 deltagare från 17 olika nationer. Ghulam Rabbani Ansari var den första eleven någonsin från Afghanistan att delta i en av Swedints kurser. För närvarande arbetar han som gender-rådgivare i Kabul för ett amerikanskt företag som bland annat arbetar med säkerhet för militär personal.
– Jag vill bygga upp min kompetens så att jag kan hjälpa mitt land och mitt folk genom ett mer professionellt arbete. Den kunskap jag får med mig härifrån kan jag använda oavsett om jag arbetar för FN, regeringen eller någon mission utanför Afghanistan, säger Ghulam Rabbani Ansari. 

De flesta av kursens deltagare har internationell erfarenhet från militära eller icke-statliga organisationer (NGO:s).
– Det innebär mycket bra diskussioner baserat på egna erfarenheter. En del av dem har levt med krig själva. Varje utbildningspass får en ny dimension, säger Linda Johansson, sektionschef på NCGM.

Överstelöjtnant Martin Prosper Bayemi har arbetat närmare 20 år inom Kameruns armé, men har ingen erfarenhet av att arbeta med ett genderperspektiv.
– Jag har breddat och fördjupat min syn på planeringsprocessen. Jag har fått kunskap om hur man kan lägga till ett genderperspektiv på alla nivåer i planeringen av multinationella operationer, säger Martin Prosper Bayemi.

Senaste erfarenheten

GFA-kursen är en ”levande” kurs, som förändras i takt med omvärlden.
– Vi arbetar ständigt med att utveckla kvalitén på utbildningen och vårt operativa koncept för att möta behoven av att implementera ett genderperspektiv i fredsfrämjande operationer, säger Lotta Ekvall, som är chef för GFA-kursen.

Den senaste kursen bemannades av instruktörer från Norge, Finland, Danmark, Sverige och Österrike. Gender Advisor för KFOR (Kosovo Forces) anslöt från Kosovo för att stödja med erfarenheter och genderanalyser av militära insatser.
– Vi strävar efter att ha instruktörer och föreläsare med den senaste erfarenheten från våra insatsområden. Därför söker vi redan nu instruktörer från våra nordiska länder inför nästa kurs som äger rum i mars 2013, säger Linda Johansson.