Fredsbevarande insats i Deltaland

Under söndagen bytte övning RECCEX karaktär då de deltagande militära och civila enheterna sattes samman i en multinationell CBRN-styrka. Samtidigt kom hemvärnets insatskompani in i övningen.

Själva scenariot för övningen är en fredsbevarande insats i det fiktiva landet Deltaland där det tidigare pågått en konflikt. Parterna har nu undertecknat en fredsöverenskommelse och de har dessutom kommit överens om att ha ett fredsmöte. En nordisk bataljon finns på plats för att övervaka att parterna respekterar vapenvilan. De har även till uppgift att förbereda det planerade mötet och se till att det kan genomföras utan incidenter.

Olika underrättelser har visat att en radikal grupp planerar attacker med farliga ämnen för att störa mötet. CBRN-kompaniet fick därför order om att stödja polisen i arbetet med att förhindra att sådana attacker genomförs.

  • Polisen har fått anonyma tips om att farliga ämnen misstänks smugglas med flyg. Dessutom har beväpnade män setts smyga omkring vid flygplatsen.
  • Det bageri som ska leverera muffins och sockerkakor till toppmötet misstänks vara infiltrerat av motståndsgruppen och det finns indikationer på att de kommer att förgifta bakverken.
  • Affischer finns överallt där rebellgruppen inbjuder till en fest för att fira att något stort inträffat. Den senaste tiden har också många av invånarna i staden pratat om festen som ”årets stora händelse”.
  • Restaurang Blue Oyster har inbjudit till tacobuffé. När CBRN-kompaniet bevakar platsen ser de män i restaurangen som uppträder konstigt. De ser också en flaska och en spruta i närheten av maten.

Det var några av de händelser som deltagarna RECCEX ställdes inför under söndag och måndag. För att göra situationerna så verklighetsnära som möjligt fanns hemvärnets insatsstyrka med och de hade till uppgift att ta terräng, skydda och bevaka.

De deltagande enheterna fick nu, för första gången under övningen, träna på att lösa uppgifter i sammansatta grupper, vilket var mycket uppskattat. Diskussionerna efter de olika momenten blev intensiva och alla var överens om att man dragit många nyttiga erfarenheter.