Fortsätt utveckla Prio, menar extern granskare

Försvarsmakten gav innan sommaren analysföretaget Gartner i uppdrag att genomföra en granskning av ett antal tänkbara handlingsalternativ för ekonomisystemet Prios framtida utveckling, främst inom logistikområdet. Granskningen är nu klar och rekommendationen är tydlig: Slutför genomförandet enligt plan.

Försvarsmakten gav Gartner i uppgift att värdera fyra olika alternativ.

Det första var att fortsätta genomförandet av Prio och lägga till funktionalitet inom logistikområdet.
Det andra att avsluta utvecklingen efter kommande införande av HR-stödet och upphandla ett annat system för logistikstöd.
 Det tredje var att behålla Prio som idag och istället utveckla system Fenix som idag används för logistikstöd för helikoptrar och flygplan till att omfatta även andra förbandstyper.
Det fjärde alternativet bestod i att avveckla Prio och istället bygga upp olika system för personal, logistik och ekonomi och integrera dem med varandra.

Samtliga alternativ har värderats utifrån verksamhetsnytta, ekonomi, systemmiljö, möjligheter och risker. Gartner har dessutom tittat på hur en eventuell paus i utvecklingen av Prio skulle påverka Försvarsmakten vilket de menar skulle vara kostsamt och ineffektivt.
Rekommendationen är att med vissa smärre justeringar fortsätta med införandet av Prio enligt fastlagd plan.

– Analysen kommer nu att användas av Försvarsmakten som en viktig del av underlaget inför beslut om Prios fortsatta utveckling. Eftersom vissa delar av logistikområdet ska övergå till Försvarets materielverk måste vi först vara överens med dem om Prios framtida utveckling, säger flottiljamiral Thomas Engevall, chef för utvecklingen av Prio.

Beslut om vägval beräknas ske i september varefter slutförhandling med leverantören genomförs.