Försvarsmakten lägger varsel

Försvarsmakten underrättar i dag Arbetsförmedlingen om en övertalighet av 230 civilanställda och yrkesofficerare utspritt på ett antal arbetsställen i Sverige, i samband med pågående omstrukturering. Att lägga varsel i ett tidigt läge är en lagstadgad skyldighet och är inte detsamma som att myndigheten har konstaterat arbetsbrist. Inga individer är uppsagda i detta läge.

Generalmajor Gunnar Karlson är Försvarsmaktens omstruktureringsledare.
Generalmajor Gunnar Karlson är Försvarsmaktens omstruktureringsledare. Foto: Per Flyghed/Försvarsmakten

Försvarsmaktens omstrukturering är ett steg i reformeringen mot ett mer tillgänglig försvar som riksdag och regering beslutat om. Hela organisationen berörs. Krigsförbanden kommer att få en tydligare roll och införandet av ett tvåbefälssystem för yrkesofficerare fullföljs.

Just nu och fram till den 27 september, pågår ett arbete med att bemanna den organisation som Försvarsmakten ska gå in i vid årsskiftet. Kompetensen hos kontinuerligt tjänstgörande militär personal och civilanställda prövas mot de krav som är beslutade för befattningarna. I samband med bemanningen pågår förhandlingar kontinuerligt med fackliga företrädare.

– Försvarsmakten är en komplex organisation och det är fortfarande många rörelser som sker i bemanningsarbetet. Det innebär att de uppgifter som Försvarsmakten anmält till Arbetsförmedlingen i samband med varslet, kan förändras – både avseende antalet övertaliga och arbetsställen, säger omstruktureringsledaren, generalmajor Gunnar Karlson.

Nästa vecka kommer han delge organisationen om arbetsbrist kan konstateras. Enligt planeringen ska medarbetare få besked den 6 september om befattning och ort. De medarbetare som tackar nej till erbjuden placering kommer att sägas upp på grund av arbetsbrist då deras kompetens inte kan matchas mot vakanta befattningar. Uppsägningar planeras ske den 31 oktober.