Försvarsmakten kartlägger dumpad ammunition i Vänern

Under tio dygn har fartygen HMS Spårö, HMS Sturkö och HMS Fårösund jobbat med att kartlägga omfattningen av ett område med dumpad ammunition i Vänern. Området ligger i sydöstra Vänern, utanför Otterbäcken, och Försvarsmakten har jobbat i området tidigare.

Undervattensfarkosten sjösätts med en kran från fartygets för. Foto: Försvarsmakten/HMS Sturkö
Röjdykare är mycket värdefulla för att identifiera vad som finns på botten.
Röjdykare är mycket värdefulla för att identifiera vad som finns på botten. Foto: Försvarsmakten/HMS Sturkö
Ombord på fartyget analyseras sonarbilden och man bestämmer vad som ska tittas närmare på.
Ombord på fartyget analyseras sonarbilden och man bestämmer vad som ska tittas närmare på. Foto: Försvarsmakten/HMS Sturkö
Röjdykare är mycket värdefulla för att identifiera vad som finns på botten. Foto: Försvarsmakten/HMS Sturkö
Ombord på fartyget analyseras sonarbilden och man bestämmer vad som ska tittas närmare på. Foto: Försvarsmakten/HMS Sturkö

Dumpningen av ammunitionen skedde under 1960-talet. Ammunitionen var kasserad och utgjordes till stor del beredskapsammunition från andra världskriget. Efterforskning av historiska data har visat en ungefärlig plats av dumpningsområdet och man har nu delat in området i ett rutnät, som söks av ruta för ruta.

– Målet med årets operation var att slutföra uppgiften, genom att kartlägga rutor som inte innehåller dumpad ammunition. På så sätt har man ringat in dumpningsområdet, säger Martin Blomqvist som är fartygschef på HMS Sturkö.

Med maskiner och mänskliga sinnen

För att hitta ammunitionen på botten så använder man sig av en släpsonar. Den släpas bakom fartyget och skickar ut ljudvågor som studsar mot botten och tillbaka till sonaren. På så sätt fås en bild av hur botten ser ut. Denna bild är dock bara en inriktning var det kan finnas ammunition. Man måste även identifiera, med den mänskliga synen, vad som finns på botten. Antingen görs detta med en fjärrstyrd undervattensfarkost med kamera, som styrs inifrån fartyget eller med röjdykare. Båda sätten är användningsbara i olika situationer.

Efter operationen förtöjde fartygen på Röjdykardivisionen i Skredsvik för att genomföra dykutbildning för fartygets röjdykare och utbyta erfarenheter med kollegorna från Fjärde Sjöstridsflottiljen.