”Försvarsmakten är en viktig del av mig”

Till vardags arbetar han som försäljningschef på Fortum Värme. Men för reservofficeren kapten Mikael Berglöf är kontakten med Försvarsmakten något han inte vill släppa. Just nu tjänstgör han i Afghanistan med ansvar för organiserandet av underrättelseinhämtning.

– Försvarsmakten är fortfarande en viktig del av mig. Den tid jag tillbringat i uniform har gett mig ofantligt mycket som person, säger Mikael Berglöf. Foto: Richard Kjaergaard/ Försvarsmakten
Mikael är också en av underrättelsesektionens fordonsförare. Här genomför han åtgärder före körning på RG 32 Galten.
Mikael är också en av underrättelsesektionens fordonsförare. Här genomför han åtgärder före körning på RG 32 Galten. Foto: Richard Kjaergaard/ Försvarsmakten
Mikael är också en av underrättelsesektionens fordonsförare. Här genomför han åtgärder före körning på RG 32 Galten. Foto: Richard Kjaergaard

Det är inte första gången Mikael gör en insats utomlands.

–Jag gjorde DB 13 och DB14 i Doboj Bosnien. Där arbetade jag som CIMIC-officer i en nordisk-polsk stridsgrupp, det handlade om kontakterna mellan militären och civilsamhället och hjälpen till återuppbyggnadet av landet.

I och med omstruktureringarna av Försvarsmakten de senaste decennierna har Mikael fått byta hemmaförband och militär anställning ett par gånger.

–Jag gick reservofficerskursen för I 20 i Umeå 1993, därefter den högre reservofficerskursen 1996. Större delen av min tid som reservofficer har jag varit krigsplacerad vid Gränsjägarna i Kalixlinjen. När den lades ned överfördes jag till K4, nu tillhör jag I 19.

Under några år var sedan kontakten mellan Försvarsmakten och Mikael Berglöf sporadisk i form av enstaka brev. Men förra året kom ett erbjudande han inte kunde tacka nej till.

– Norrbottens Regemente I 19 undrade om jag ville följa med på FS 23 som underrättelseofficer. Det lät som en spännande utmaning. Det är bra att göra avbrott från det civila arbetet och få nya intryck, jag tackade ja omedelbart. Försvarsmakten är fortfarande en viktig del av mig. Den tid jag tillbringat i uniform har gett mig ofantligt mycket som person.

Under de dryga fem månaderna som den insatsförberedande utbildningen varade hemma i Sverige dubbelarbetande i princip Mikael. Jobbet som försäljningschef på Fortum Värme var något han inte bara kan kunde släppa vind för våg.

– Jag har rutinerade och duktiga medarbetare. Ibland hade vi arbetstid till 22.00 på kvällarna under utbildningen i Sverige. När tjänsten var slut för dagen ägnade jag ytterligare ett par timmar åt mitt civila arbete. Det har gått bra under den tid jag har varit här nere också.

I Afghanistan består Mikaels uppgifter att ansvara för planeringen av underrättelseinhämtningen. Världens försvarsmakter har allt mer avancerad teknologi till sitt förfogande, men underlagen kan även komma in på andra sätt.
– Ett par vanliga enkla frågor som jag skickar ut till de patruller som utgår. Har ni sett en person där? Hur uppfattar ni befolkningens attityd i det området?

Att ha ett öga i luften genom obemannade flygplan är en viktig del av informationsflödet. Samordningen av dessa resurser i norra Afghanistan sköts av tyska Luftwaffe.

– Där har jag verkligen nytta av mina civila erfarenheter, jag studerade i Tyskland på 1990-talet och talar bra tyska. Visst, man kan tala engelska, men det blir en mer självklar öppning när man kan konversera med dem på deras eget språk.