Första delen av RECCEX avklarad

Första delen av övning RECCEX 12 är nu avklarad. De militära enheterna inledde övningen med att upprätta ett multinationellt CBRN-kompani. Kompaniet består av en kompanistab, två CBRN-rekognoseringsplutoner och en saneringspluton, totalt cirka 120 personer.

De militära och civila deltagande enheterna har de under de senaste fyra dagarna fokuserat på genomförandet av korta övningsmoment med olika typer av scenario. Rekognoseringsgrupper har tillsammans med provtagningsgrupper och civila grupper övat med allt från skarpa C-stridsmedel och olika strålkällor till moment med simulatorer och diverse similiämnen. Saneringsgrupper har övat sanering av kombinationsskadade och fordons- och objektsanering. Kompanistaben har fokuserat på insatsplanering inför kommande uppgifter under övningens andra skede, LIVEX.

Det kanske mest intressanta momentet under den formella delen av övningen var när saneringsplutonen genomförde B-sanering av objekt. Planeringen inför och stöd under momentet genomfördes med uppkoppling mot en B-expert i Kambodja. Interoperabilitet och fysisk styrka testades när system kopplades ihop och de olika nationernas saneringssoldater arbetade sida vid sida under hårda yttre förhållanden.

Övningen byter nu karaktär och insatskompaniet inträder i övningen. Det multinationella CBRN-kompaniet ska tillsammans med insatskompaniet planera och genomföra operationer i insatsområdet med hög tillämpningsgrad och dessutom i samverkan med civila CBRN-grupper.

– Intresset för övningen har varit stort och den har besökts av Arméinspektören, försvarsattachéer, civila myndigheter, Nato och representanter andra länder. Många är imponerade över bredden på övningsmoment, på vår utrustning och på de sätt olika enheter samverkar, säger major Thomas Holmberg, huvudansvarig för övningsplaneringen.