Ett yrkesliv som praktiker lockar

En framtid som specialistofficer lockar i år nästan 250 killar och tjejer att påbörja utbildning. Dessa rycker nu in till sex olika skolor i Försvarsmakten. Vid Militärhögskolan Halmstad deltog drygt 70 kadetter i måndagens inryckningsceremoni.– Jag vill göra något annorlunda, och för mig är kombinationen av teori och praktik lockande, säger Oscar Johansson, blivande specialistofficer och luftstridsledare.

Wilhelm Berndtsson, Malin Blom och Oscar Johansson ryckte under måndagen in till specialistofficersutbildning vid Militärhögskolan Halmstad. Foto: Sven-Olof Willhöft/Försvarsmakten
Vid inryckningsceremonin välkomnades drygt 70 kadetter till höstens utbildning.
Vid inryckningsceremonin välkomnades drygt 70 kadetter till höstens utbildning. Foto: Sven-Olof Willhöft/Försvarsmakten
Vid inryckningsceremonin välkomnades drygt 70 kadetter till höstens utbildning. Foto: Sven-Olof Willhöft/Försvarsmakten

Bland årets kadetter finns både de som tidigare gjort värnplikt, och de som skaffat sig behörighet genom att gå den nya vägen in via grundläggande militär utbildning (GMU) och därefter kompletterande militär utbildning (KMU). Malin Blom ville göra lumpen, men hamnade i skarven när värnplikten ersattes av frivillighet. Hon fick gå den nya vägen in:
– Jag tror att det är en lite större utmaning att bli flygtekniker i Försvarsmakten än att jobba civilt. Det händer mycket i Försvarsmakten, och jag vill gärna testa mina gränser och se om jag klarar det.

Wilhelm Berndtsson, blivande markteletekniker inom flygvapnets radarsystem, har också gått den nya vägen, men intresset för Försvarsmakten har funnits länge tack vare pappa och farbror som är reservofficer respektive officer i flottan:
– För mig lockar bland annat kamratandan, och jag ser inte att det finns någon civil motsvarighet där man kan få de här speciella erfarenheterna.

Resan börjar nu

– Nu börjar en ny etapp i era liv som lägger grunden till er utveckling till dugliga yrkesmän och -kvinnor i Försvarsmakten, betonade Ulf R Johansson, utbildningschef vid MHS H i sitt välkomsttal.
För kadetterna i Halmstad startar nu fyra månaders generell utbildning i bland annat ledarskap, pedagogik, krigsvetenskap och fysiskt stridsvärde vid MHS H. Därefter väntar minst ett års befattningsutbildning vid Luftstridsskolan (LSS), Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS) eller Försvarsmaktens Underrättelse- och Säkerhetscentrum (FM UndsäkC).
Utbildningen i Halmstad börjar med kursen Ledarskap och Självkännedom där alla deltagare får möjlighet att under ett dygn i ostördhet ägna sig åt självreflektion över sin egen person, sin värdegrund och sitt yrkesval att bli specialistofficer i Försvarsmakten.
– Tanken är att reflektionen kommer att stärka motivationen hos kadetten och att han eller hon känner att de har valt rätt, förklarar Ulf R Johansson.

På inryckningsdagen är det inte så lätt att veta vad som väntar men en stor förhoppning finns att utbildningen ska bli kul och lärorik.
– Det ska verkligen bli spännande att åka på fältövning till Bosnien i november, säger Oscar Johansson. Jag hoppas att vi kommer att lära oss mycket - det brukar man göra.