En unik examen

– Fantastiskt, den här kullen är unik, utbrister reservofficerarnas förbundsordförande Jörn Holmgren efter ceremonin för de 22 kadetter som genomfört den första generella reservofficerskursen på ett decennium.

Magnus Sjölander utnämns till sergeant av Ulf Johansson, chef för MHS H:s utbildningsenhet. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Jörn Holmgren (längst till höger), förbundsordförande för reservofficerarna, deltog i ceremonin.
Jörn Holmgren (längst till höger), förbundsordförande för reservofficerarna, deltog i ceremonin. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Kursansvarige Stefan Klawitter var först i raden av gratulanter.
Kursansvarige Stefan Klawitter var först i raden av gratulanter. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
MHS H anställde genast fem av de nya sergeanterna som repetitörer till höstens specialistofficersutbildning.
MHS H anställde genast fem av de nya sergeanterna som repetitörer till höstens specialistofficersutbildning. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Jörn Holmgren (längst till höger), förbundsordförande för reservofficerarna, deltog i ceremonin. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Kursansvarige Stefan Klawitter var först i raden av gratulanter. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
MHS H anställde genast fem av de nya sergeanterna som repetitörer till höstens specialistofficersutbildning. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten

Reservofficerskursen, eller ROK:en för specialistofficerare, är en försöksutbildning under utveckling.
– Det är klart med ytterligare en ROK nästa år, förklarar Stefan Klawitter kursansvarig på MHS H. Då planerar vi för att utbilda upp emot 100 elever. Till nästa år ska vi försöka att få in ytterligare en veckas ledarskapsutbildning, eftersom det är eftersökt i det civila, fortsätter han.

Jörn Holmgren, förbundsordförande för reservofficerarna, är inne på samma linje.
– Militärhögskolan i Halmstad är något viktigt på spåren med denna utbildning. Jag tycker de har lyckats att förena en militär yrkesutbildning med ett civilt mervärde. Mervärdet sitter i ett vasst ledarskapspaket. Det är viktigt för Försvarsmakten att visa de civila arbetsgivarna att deras anställda reservofficerare får med sig något tillbaka till arbetsplatsen som deras organisation har nytta av.

Stor bredd

– Jag utnämner dig härmed till sergeant, grattis, säger chefen för utbildningsenheten på Militärhögskolan Halmstad, överstelöjtnant Ulf Johansson, och räcker över ett sergeanttecken och ett minnesmynt till var och en av kadetterna.
– Det står ”samverkan över gränserna” på myntet, visar den nyutnämnde sergeanten Magnus Sjölander efteråt. Det tycker jag passar så bra! Alla här har kommit hit med massor av olika kunskaper och gärna delat med sig av dem. Jag tror vi har ett snitt på 180 högskolepoäng och blandade erfarenheter från juridik och ekonomi till internationell tjänstgöring i Afghanistan och gruvarbete i Kiruna.

I åtta veckor har de gått den första reguljära reservofficersutbildningen på tio år, och den första för specialistofficerare. Men de är inte riktigt klara än. Nästa sommar ska de i ytterligare åtta veckor fortsätta att utbildas ute på förband. Klarar de den utbildningen utnämns de till förste sergeanter.
Fast redan nu har fem av de nya sergeanterna anställts på MHS H som instruktörer, eller repetitörer, på den vanliga specialistofficersutbildningen som startar i slutet på augusti. Mattias Sandén är en av dem.
– Jag har lärt mig väldigt mycket här på kort tid, säger han och ser fram emot sitt nya uppdrag. Det ska bli riktigt kul att arbeta på specialistofficersutbildningen och vara länken mellan befälen och kadetterna, bryggan över glappet så att säga, skrattar han.