De ska nå ut till kvinnor och barn

FET, Feamale Engagement Team, utvecklades till en början av den amerikanska Försvarsmakten. Nyligen genomförde amerikanska arméns team i Balkh en utbildning med soldater ur svensk-finska Task Force Northern Lights.

Löjtnant Mellie Rodriguez är det amerikanska teamets chef och berättar om Female Engagement-konceptet.

– Det handlar om att nå ut till kvinnor och barn under våra patruller. En värld som är stängd för män. Vi ska också kunna agera på samma taktiska nivå som de enheter vi följer. Det innebär att vi har genomgått både fysiska och psykologiska tester samt utbildats i soldatens färdigheter. I kursen ingår olika moment som afghansk kultur och medicin, söktjänst, självförsvar och medieträning.

Amerikanska soldaters grundutbildning är inte alltid lika bred som den svenska och finska. Flertalet av de krav som FET-teamet presenterade har redan deras svenska och finska kolleger uppfyllt för att få tjänstgöra i Afghanistan.

– Några av oss är tidigare helikoptermekaniker och är specialiserade på det. När vi satte samman det här teamet var det nödvändigt att träna upp de grundläggande soldatfärdigheterna, säger Mellie Rodriguez.

De afghanska kvinnorna kan tyckas vara undertryckta. Men enligt Mellie Rodriguez ska man se på förhållandena ur ett mer nyanserat perspektiv.

– Kvinnorna har ofta ett stort inflytande inom familjen. Om vi lyckas påverka kvinnorna kan de i sin tur påverka riktningen för alla familjens medlemmar, inklusive männen.

Den som kommer att koordinera verksamheten inom den nuvarande svenska afghanistanstyrkan är förbandets egen gender field advisor Håkan Lundberg. Han menar att det amerikanska konceptet är en god grund att stå på, men att det samtidigt ska anpassas till vårt nordiska sätt att lösa uppgifter på.

– Vi kommer försöka jobba mot att arbeta i mixade grupper med både kvinnor och män, där kommer kvinnliga soldater stå för dialogen med kvinnor och barn och de manliga soldaterna för säkerheten, säger Håkan Lundberg.

Madeleine Brändström var en av eleverna under utbildningsdagarna. Hon efterlyser att svenskar och finnar ska integrera FET-konceptet i flera olika förbandsfunktioner.

– För att nå framgång måste vi kunna samarbeta mellan de olika funktionerna inom vårt förband. Jag tror också att det är viktigt att effektivt rapportera vidare till exempelvis en hjälporganisation när vi upptäcker eventuella missförhållanden bland kvinnor och barn, säger hon.