De använder öronen som ögon

Förutom att styra ubåten, kasta loss och förtöja och hjälpa till med sjökortsarbeten, ska sonaroperatörerna kunna upptäcka, identifiera och räkna ut hur andra fartyg i området beter sig. Ett arbete som ställer stora krav på simultanförmåga och vaksamhet.

Sjömannen Johan Jönsson lyssnar efter fartyg runt den simulerade ubåten. Svenska ubåtar använder passiv sonar vilket ställer höga krav på operatörerna. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Sjömännen Hanna Kannerstål och Gustav Lagerqvist tar emot information från kamraterna om var i vattnet ljuden befinner sig.
Sjömännen Hanna Kannerstål och Gustav Lagerqvist tar emot information från kamraterna om var i vattnet ljuden befinner sig. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Sjömännen Hanna Kannerstål och Gustav Lagerqvist tar emot information från kamraterna om var i vattnet ljuden befinner sig. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten

Det är sista veckan innan tjänsten börjar på riktigt. I januari 2012 påbörjade de blivande sjömännen sin grundläggande militära utbildning, GMU på Sjöstridsskolan i Karlskrona. Fram till nu har deras tid i Försvarsmakten nästan bara handlat om utbildning. Nästa vecka kommer de att påbörja sin tjänstgöring ombord på någon av Första ubåtsflottiljens fartyg.

–  Jag ser fram emot att ute vara ute lite längre tid och verkligen få använda det vi har lärt oss här. Jag hoppas att jag skall trivas som sjöman och i framtiden få möjlighet att plugga vidare, säger sjömannen Fredrik Rosell, blivande sonaroperatör.

De svenska ubåtarna och HMS Orion använder passiv sonar för att kunna leta efter andra fartyg och föremål i vattnet. I ubåtarnas fall är den passiva sonaren det huvudsakliga sättet att inhämta information och gör att det ställs stora krav på sonaroperatörerna. En ubåt har inga fönster och kan bara se ut med periskopet när den befinner sig precis under ytan. När ubåten dykt djupare så är sonaren både ubåtens öron och ögon.

–  Det är mycket att hålla koll på och tänka i flera led samtidigt, säger sjömannen Hanna Kannerstål, blivande sonaroperatör.

När man har sökt GMU och kallats till Rekryteringsmyndigheten på antagningsprövning kan man anmäla intresse för tjänst på ubåt. Då kallas man till en kompletterande prövning för ubåtstjänst. Även om kravet för tjänstgöring på ubåt är Engelska A, Matematik A, Samhällskunskap A och Svenska A, så rekommenderas att du läst mer matematik och fysik.

–  Det är en helt ny värld man skall försöka förstå utan att ha varit ombord på en ubåt. Det är en utmaning och ingenting man lär sig på några veckor. Man bör ha historik i naturvetenskapliga ämnen som matematik och fysik eftersom det är det vi grundar mycket av utbildningen på, säger kapten Thomas Nordh, huvudlärare inom taktik på ubåt.