Camp Northern Lights – i östra Norrbotten?

Under hösten är det dags för I 19 att ta över ansvaret för Strategisk reserv, regementet har organiserat förbandet med delar ur både jägarbataljonen och pansarbataljonen. Nu i dagarna övar förbandet i Grubbnäsudden och Lombens skjutfält, ett par mil norr om Kalix.– Vi är mitt uppe i förberedelserna inför utbildningskontrollen som inleds kommande helg, berättar kapten Mattias Holmberg, ställföreträdande chef.

Soldaterna i det förband ur I 19 som ska ta över ansvaret för den Stragegiska reserven övade under torsdagen bland annat att ta ner sjukvårdshelikopter på ”Camp Northern Lights/Grubbnäsudden” Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Sergeant Jonas Siljeström tillsammans med sin skyttegrupp bemannade en av infartsposterna till campen under torsdagsmorgonen.
Sergeant Jonas Siljeström tillsammans med sin skyttegrupp bemannade en av infartsposterna till campen under torsdagsmorgonen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Gruppchefen Ted Mannström och narkossköterskan Johan Ölvebro i den så kallade FRT, en framskjuten sjukvårdresurs i förbandet.
Gruppchefen Ted Mannström och narkossköterskan Johan Ölvebro i den så kallade FRT, en framskjuten sjukvårdresurs i förbandet. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Sergeant Jonas Siljeström tillsammans med sin skyttegrupp bemannade en av infartsposterna till campen under torsdagsmorgonen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Gruppchefen Ted Mannström och narkossköterskan Johan Ölvebro i den så kallade FRT, en framskjuten sjukvårdresurs i förbandet. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Försvarsmakten har sedan hösten 2006 avdelat ett förband motsvarande ett skyttekompani som Strategisk reserv, SR. Syftet med reserven är att ha tillgång till omedelbart insatsberedda förband som vid behov kan förstärka redan pågående insatser internationellt samt att stödja samhället vid svåra påfrestningar inom ramen för Försvarsmaktens huvuduppgifter.

Verklighetstroget

Utbildningen av förbandet har byggts upp så verklighetstroget som det är möjligt inför väntade insatser i Afghanistan. Grubbnäsuddens läger utgör Camp Northern Lights, vägen runt Storträsket är den så kallade Ringvägen, Ring Route 5, byanamnen och orter på övningskartan har ändrats.
– Vi har ett mycket reallistiskt övningsscenario där vi övar typfall ur verkligheten. Det är bland annat att eskortera personaltransporter, bemanna campvakten, patrulleringar i oroliga områden och bemanna larmstyrka, Quick Reaction Unit, QRU, som den kallas internationellt, fortsätter Mattias Holmberg.

Väl sammansvetsade

Under övningarna i Grubbnäsudden och Lomben ingår mycket vakttjänst och att träna på rutiner som till exempel att skriva rapporter efter utförda uppdrag.
– Det är bra att vi får öva in rutinerna så att det inte orsakar friktioner när det blir skarpt. Men jag är inte orolig, vi är ett mycket bra sammansvetsade och litar till 100 procent på varandra, berättar sergeant Jonas Siljeström, skyttegruppgruppchef vid en av pansarskytteplutonerna.

Sjukvården ska fungera

När personal ska ut på riskfyllda uppdrag är det viktigt att ha en väl fungerande sjukvårdkedja. Något som förbandet har fokuserat mycket av utbildningen runt. På förmiddagen fick soldaterna lära sig ta ner sjukvårdshelikopter. Helikopterutbildningen hölls av personal ur helikopterskvadronen från Luleå. På eftermiddagen testades sedan hela sjukvårdskedjan då en patrull blev beskjutna på Lombens skjutfält. Det resulterade i omhändertagning av skadad på skadeplats, transport av skadad till helikopterlandningsplats och vidare transport av den skadade med helikopter.

Framskjuten sjukvårdsresurs

I jägarskvadronens organisation ingår en så kallad Forward Resuscitation Team, FRT. En bandvagnsburen enhet på sex personer som kan följa med som sjukvårdsresurs långt fram i förbandet. Enheten kan agera mycket snabbt, från att man stannat med bandvagnen har man under barmarksförhållanden rest sitt sjukvårdtält och tagit fram all nödvändig utrustning för att kunna ta hand om skadade på under sju minuter.
– Vår främsta uppgift är att köpa tid åt dem som skadats, det vill säga hålla svårt skadade vid liv tills de kan transporteras vidare till mer kvalificerad sjukvård. Det handlar
exempelvis om att stoppa blödningar och stabilisera cirkulationen, se till att
andningen fungerar och smärtlindra, berättar gruppchefen Ted Mannström och narkossköterskan Johan Ölvebro.

Jägarskvadronens FRT består av en läkare, två sjuksköterskor och tre jägarsjukvårdare.
– Vi har fått ihop ett bra team med en mix av erfarenheter. Några av oss arbetar heltid som sjukvårdare vid jägarbataljonen i Arvidsjaur och så tar vi in civila sjukvårdare och läkare under till exempel större övningar. Det är viktigt för alla att veta att den här resursen finns, det skapar trygghet för hela förbandet, avslutar gruppchefen Ted Mannström.