Två av 20 godkända

Ännu en kompletterande prövning för röjdykarutbildningen genomförd. Totalt 20 individer anlände till Marinbasen i Karlskrona under måndagen. Endast två lämnade med ett antagningsbesked i handen efter fyra dagars prövning.

Övning i tryckutjämning med helmask inför provtryckning i tryckkammare till 50 meter. Foto: Röjdykardivisionen/Försvarsmakten
Kullerbyttor under vattnet under vattentest1. Här är det viktigt att hålla sig lugn och avslappnad för att orka hela testet.
Kullerbyttor under vattnet under vattentest1. Här är det viktigt att hålla sig lugn och avslappnad för att orka hela testet. Foto: Röjdykardivisionen/Försvarsmakten
Provtryckning till 50 meter.
Provtryckning till 50 meter. Foto: Röjdykardivisionen/Försvarsmakten
Kullerbyttor under vattnet under vattentest1. Här är det viktigt att hålla sig lugn och avslappnad för att orka hela testet. Foto: Röjdykardivisionen/Försvarsmakten
Provtryckning till 50 meter. Foto: Röjdykardivisionen/Försvarsmakten

Dag ett inleddes som vanligt med information om veckan samt styrke- och löptester. Totalt sex individer avbröt prövningen redan första dagen. Tre individer misslyckades med det tre kilometer långa löptestet och tre individer underkändes på styrketestet.

Dag två inleddes med vattentest nummer ett där totalt elva individer valde att avbryta prövningen. Dag tre och fyra fortsatte med vattentester, intervjuer och medicinska undersökningar. Två individer genomförde hela prövningen med godkänt resultat.
Orsaken till att individer avbryter eller blir underkända beror framför allt på individens otillräckliga förberedelser och/eller bristande motivation.

Den största delen av prövande väljer att avbryta under det första vattentestet. Det är svårt att föreställa sig intensiteten på vattentestet och de flesta har aldrig genomfört något så fysiskt påfrestande.

Testerna är inte på något sätt omöjliga men de görs i tätt följd efter varandra då individerna redan är trötta och dessutom har en nedsatt prestationsförmåga på grund av nervositet och stress.

Det är viktigt att individerna som kommer hit har förberett sig mentalt och fysiskt på en hård prövning och att de dessutom är förmögna att plocka fram lite extra vilja när det tar emot. Goda förberedelser och förmågan att fokusera på de enskilda momenten steg för steg ökar chanserna för att genomföra de fysiska delarna med resultatet godkänt berättar en av instruktörerna.
En vanlig missuppfattning är att vi endast söker individer med simmarbakgrund. Så är inte fallet. Det vi söker är en viljestark individ som är tillräckligt allsidigt tränad för att klara av att påbörja utbildningen. Dock är vattendelen mycket tuff och det är viktigt att sökande målmedvetet och strikt förbereder sig genom att göra de övningar som beskrivs i informationsbladet från Rekryteringsmyndigheten.

För de, i år, totalt sex antagna individerna väntar nu inryck till grundläggande militär utbildning, GMU, i augusti. Därefter genomförs utbildning i ammunitionsröjning, grundläggande dykutbildning och slutligen självaste röjdykarutbildningen i Skredsvik på västkusten.

Efter utbildning placeras individerna som klarat utbildningen antingen på fartyg i Karlskrona eller Stockholm alternativt på EOD-sjö i Skredsvik.