Svenska samverkansgrupper arbetar för jämställdhet

Jämställdhetsfrågor är ett av många prioriterade områden i KFOR:s verksamhet. Bilden som ges av vardagen i Kosovo skiljer sig ofta en hel del från den bild som officiella representanter ger, och som samverkansgrupp är det viktigt att försöka se så många fasetter av verkligheten som möjligt.

Samverkansgrupp C2:s Gender Focal Point tillsammans med Ajshe Nuhiu och pensionärer. Foto: Jesper Karlsson /Försvarsmakten
Samverkansgrupp C2 tillsammans med deltagarna i Women Caucus i byn Donja Brnica.
Samverkansgrupp C2 tillsammans med deltagarna i Women Caucus i byn Donja Brnica. Foto: Sigrid Nilsson /Försvarsmakten
Gender Focal Point Sigrid Nilsson antecknar vad som sägs på mötet.
Gender Focal Point Sigrid Nilsson antecknar vad som sägs på mötet. Foto: Therese Kullberg /Försvarsmakten
Samverkansgrupp C2 tillsammans med deltagarna i Women Caucus i byn Donja Brnica. Foto: Sigrid Nilsson /Försvarsmakten
Gender Focal Point Sigrid Nilsson antecknar vad som sägs på mötet. Foto: Therese Kullberg /Försvarsmakten

För de samverkansgrupper som finns handlar arbetet framförallt om att försöka hitta kontakter som speglar hela befolkningen, så att KFOR på bästa sätt kan arbeta för att känna Kosovos puls. Samverkansgrupp Charlie Two (C2) har redan fått många erfarenheter som belyser vikten av ett jämställdhetsperspektiv i arbetet.

En stor del av samverkansgruppens kontakter är män i övre medelåldern på ledande positioner, och det leder oundvikligen till en något snedvriden bild av det allmänna tillståndet i landet.
För några veckor sedan följde C2 en demonstration från Kosovos organisation för pensionärer. Huvuddelen av demonstranterna var män, vilket sedan visade sig ha sin naturliga förklaring. Demonstrationens syfte var nämligen att få politikerna att höja inkomstpensionen, vilket är ointressant för många kvinnor eftersom de flesta kvinnor som idag är pensionärer aldrig haft ett inkomstbringande arbete och därför inte har någon pension. Detta förklarade Ashe Nuhiu, som C2 lyckades hitta i vimlet. Hon berättade också om den verksamhet som hon och hennes organisation för fattiga kvinnliga pensionärer bedriver, med soppkök och möjligheter till försäljning av bland annat handarbete.

Women Caucus ger kvinnorna en röst

Ett annat exempel är C2:s deltagande i de så kallade Women Caucus (kvinnoorganisation) som syftar till att ta tillvara på kvinnors erfarenheter av att leva i Kosovo.
Deltar gör, förutom de kvinnor som bor i den kommun där mötena hålls, olika kommunpolitiker och ofta parlamentsledamöter. De problem som tas upp rör inte sällan barnen, och kvinnornas egna möjligheter till utbildning, vård och försörjning.

Många i de äldre generationerna saknar utbildning, och därmed möjligheter att försörja sig på annat än jordbruk eller handarbete. Kombinerat med att många är krigsänkor skapar det en svår situation, och mötena syftar till att föra denna information vidare till politiker och beslutsfattare, samt andra aktörer, exempelvis KFOR.

För att underlätta arbetet mot ökad jämställdhet, finns en utsedd jämställdhetsrådgivare kallad Gender Field Advisor i KFOR:s högkvarter. Dessutom finns Gender Focal Points, som är jämställdhetsrådgivare på lägre stabsnivå på flera olika enheter och i samverkansgrupperna.