Med ödmjukhet och engagemang

Vid Militärhögskolan i Halmstad pågår reservofficersutbildning för fullt. Ett drygt tjugotal blivande tidvis tjänstgörande specialistofficerare har kommit halvvägs i den här sommarens åtta veckor långa utbildning. Nästa sommar väntar befattningsutbildning.– Vår målbild är att var och en ska bli inspirerad och motiverad på sin nivå, säger plutonchef Stefan Wihlstrand vid Militärhögskolan Halmstad. De mer erfarna kadetterna stöttar varandra i stridspar under dagens skjutövningar till exempel.

Josefina Björkstrand tar tid när stridsparskamraten på mindre än sju sekunder ska gå från stående till liggande eldställning och sätta tre träffar i målet 100 meter längre bort. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Plutonchef Stefan Wihlstrand visiterar före skjutning.
Plutonchef Stefan Wihlstrand visiterar före skjutning. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Jakob Andersson, Josefina Björkstrand och Martin Rusner har alla gjort värnplikt som plutons- eller kompanibefäl i armén, och vill fortsätta sitt engagemang i Försvarsmakten.
Jakob Andersson, Josefina Björkstrand och Martin Rusner har alla gjort värnplikt som plutons- eller kompanibefäl i armén, och vill fortsätta sitt engagemang i Försvarsmakten. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
– Det är roligt att vara instruktör, men det känns att det var länge sen, berättar Joel Hermansson, som fick öva sina kurskamrater i magasinsbyte och omladdning.
– Det är roligt att vara instruktör, men det känns att det var länge sen, berättar Joel Hermansson, som fick öva sina kurskamrater i magasinsbyte och omladdning. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Plutonchef Stefan Wihlstrand visiterar före skjutning. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Jakob Andersson, Josefina Björkstrand och Martin Rusner har alla gjort värnplikt som plutons- eller kompanibefäl i armén, och vill fortsätta sitt engagemang i Försvarsmakten. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
– Det är roligt att vara instruktör, men det känns att det var länge sen, berättar Joel Hermansson, som fick öva sina kurskamrater i magasinsbyte och omladdning. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

– Det första skottet kändes lite slarvigt, säger Jakob Andersson till sin stridsparskamrat Martin Rusner under träffbildsanalysen.
– Jag tyckte att det i stort sett såg bra ut, men din högerarm rörde sig nog lite utåt av rekylen, konstaterar Martin som observerade Jakob under övningen.

Jakob studerar normalt på Göteborgs universitet, och tänker sig en civil framtid där han jobbar med prestationsutveckling inom elitidrotten. Värnplikten genomförde han som ställföreträdande plutonchef vid Luftvärnsregementet, Lv 6, och är nutidvis tjänstgörande soldat.
– Jag vill gärna ha kvar en fot i Försvarsmakten, och utvecklas i lagom takt. Det återstår en del osäkerheter när det gäller vår framtida tjänstgöring, men jag litar på att jag blir väl omhändertagen.

Pluton med resurser

Det har tagit några veckor att känna in plutonen med kadetternas skiftande bakgrund och spridning i både civil och militär kompetens, men plutonchef Stefan Wihlstrand upplever att han har något av en drömsituation under den här utbildningen.
– Kadetterna är handplockade av sina förband, och det visar sig bland annat i plutonens stora samlade kompetens, motivation och personliga mognad. De har så mycket att ge varandra. Vår uppgift är att skapa tillfälle till kunskapsöverspridning, och se till att alla får en lagom utmaning.
– Det är en väldigt ödmjuk inställning i gruppen där alla lär av och hjälper varandra, betonar kadett Martin Rusner. Allt går väldigt lätt här.
– Jag upplever att både vi och befälen är mycket flexibla, tillägger kurskamraten Josefina Björkstrand. Vi är alla problemlösare hela vägen in!

Taktik och stridsteknik efter halvtid

Efter en tids brukarutbildning på handeldvapnet Ak 5 C, och elevövningar med trupputbildning av varandra väntar nu bland annat taktik- och stridsteknikutbildning med inriktning mot grupp och pluton. Även ledarskapsutbildningen fortsätter med en UGL-kurs (Utveckling av Grupp och Ledare). Utbildningen avslutas vecka 31 med bland annat en patrullfälttävlan.

Jakob, Martin och Josefina ser fram emot ännu några veckors utmaningar – särskilt i instruktörsrollen.
– Utbildningen är jättebra och kamratskapet väldigt gott, men de får gärna utmana och använda oss ännu mer, uppmanar Martin Rusner, som hoppaspå nya möjligheter till spännande befattningar i internationella insatsersom reservofficer.