Lokalpolis ska öka säkerheten på landsbygden

I de afghanska byarna har det sedan lång tid tillbaka funnits en tradition av att stå för den egna säkerheten och stoppa olaglig skatteindrivning och andra hot. Men nu skapas en lokalt förankrad polis.

Den här dagen är det registrering för Afghan Local Police. Platsen är en afghansk armébas i Mazar-e-Sharif. Några av kandidaterna som strömmar in var tidigare såkallade CIP-vakter och en del av ”Critical Infrastructure Program”, en milis som betalas med pengar från det internationella samfundet. Registreringarna genomförs av svenska och amerikanska soldater. Hälsa, identitet och andra uppgifter kontrolleras och bokförs innan kandidaterna får börja utbildningen.

2010 fastställde president Karzai att en afghansk lokal polis skulle upprättas (Afghan Local Police, ALP) Under sommaren 2012 påbörjades utbildningen av den första kullen i provinsen Balkh där huvuddelen av den svenska styrkan är grupperad. Totalt 600 lokala poliser ska utbildas för områdena Chimtal och Chahar Bolaq. Kandidaterna är utvalda av sina hembyar och återgår efter träningen till dessa områden.

Skapandet av en lokal poliskår är ett försök att stävja eventuella nyetableringar av motståndare i de områden och byar där de afghanska säkerhetsstyrkorna har svårt att upprätthålla en ständig närvaro. ALP-programmet faller under det afghanska inrikesministeriet som även betalar ut löner för de utbildade poliserna. Efter utbildningen kommer poliserna att få uniform, vapen och kommunikationsmedel.

FS 23:s stabschef, överstelöjtnant Jan Lundberg menar att bildandet av den lokala polisen är ett viktigt steg mot att afghanerna själva kan ta över säkerhetsansvaret.

– Samverkan mellan lokala krafter i byarna och den afghanska regeringen och dess säkerhetsstyrkor är nyckelmekanismer. ALP kommer vara en viktig pusselbit i stabiliseringsarbetet framöver.

Den afghanska polisen har tidigare haft problem med korruption. En del fall beror på att poliserna inte själva kommer från trakten de är satta att bevaka. Jan Lundberg menar att den lokalt förankrade poliser kan bli en framgång.

– Att de ingår i ett socialt sammanhang och drivs av en äkta strävan har vi redan sett hos dem som varit CIP-vakter. Arbetet är inte helt ofarligt. Insurgenterna har attackerat de lokala miliserna i allt högre grad den senaste tiden, det kräver en stor mängd av motivation, säger han.