Krigsförbandsövningen är igång

En krigsförbandsövning (KFÖ) med tidvis tjänstgörande soldater vid Ing 2 har precis startat. Det är soldater och befäl ur 222.ingenjörkompaniet samt en brodel ur bataljonens bro- och maskinkompani som övar. Under den elva dygn långa övningen ska förband byggas och fältarbetsförmåga tränas.

Krigsförbandsövningen på Göta ingenjörregemente är nu i full gång. Foto: Peter Gustafsson/ Försvarsmakten
Erik Jansson från Umeå kombinerar studier med tjänst på Ing 2.
Erik Jansson från Umeå kombinerar studier med tjänst på Ing 2. Foto: Peter Gustafsson/ Försvarsmakten
Att ta på sig utrustningen på ett riktigt sätt är något som måste övas.
Att ta på sig utrustningen på ett riktigt sätt är något som måste övas. Foto: Peter Gustafsson/ Försvarsmakten
Erik Jansson från Umeå kombinerar studier med tjänst på Ing 2. Foto: Peter Gustafsson/ Försvarsmakten
Att ta på sig utrustningen på ett riktigt sätt är något som måste övas. Foto: Peter Gustafsson/ Försvarsmakten

Just när sommarvärmen med full kraft slår till mot Småländska höglandet startar en KFÖ med 100-talet deltagare. Det är den första krigsförbandsövningen i kompanistorlek för Ing 2 sedan införandet av Försvarsmaktens nya personalförsörjningssystem och den genomförs med tidvis tjänstgörande soldater. Gemensamt för alla soldater är att de tidigare har genomfört värnplikten och att de alla frivilligt deltar i övningen.

Rekryteringen av personalen startade under hösten 2011 med att chefspersonalen rekryterades, det vill säga gruppchefer och ställföreträdande till dessa. Under senare delen av 2011 och i början av 2012 skedde sedan rekrytering av soldaterna. Slutmålet för rekryteringen var att ha ett fullt bemannat kompani som genomför KFÖ under sommaren 2012. För att förbereda cheferna har också två tredagars befälsträningar genomförts.

– Jag är mycket nöjd med den rekrytering vi tillsammans har åstadkommit. En 80 procentig uppfyllnad med människor som har rätt attityd och kompetens, säger kompanichefen kapten David Bengtsson. Vi går i täten för Ing 2 och nu ska vi börja bygga förbandet, fortsätter han.

Under de elva intensiva dygnen ska mycket hinnas med. Grundläggande färdigheter såsom utbildning på den för många okända senaste versionen av automatkarbin 5, befattningsträning inom en rad områden som till exempel besättningsträning på pansarbandvagn, brobyggnation, strid samt minerings- och förstöringsarbeten. Och innan den avslutande materielvården ska också ett mera tillämpat förbandsmoment genomföras.

– Jag ser detta som ett bra sätt att göra något annat ibland och har tänkt kombinera min tjänst här med mina studier, säger Sami Sjölander, 24 år från Stockholm. Men jag är ju bartender ibland också, tillägger han. Jag har inte gjort värnplikten vid Ing 2 och har därför inte jättemycket kunskap om fältarbeten men jag är här för att lära, det är jätteintressant.

Erik Jansson, 26 år från Umeå är skytt på gruppens pansarbandvagn och också han kombinerar studier med tjänsten vid Ing 2.
– Jag tycker att soldatjobbet kan bli ett bra avbrott från studierna. Jag pluggar matematik på högskolan i Umeå i minst två och ett halvt år till. Jag har förutom värnplikten på I 19 i Boden också varit med i Nordic Battlegroup tidigare och trivs med att komma tillbaks till militärlivet, avslutar Erik.