HMS Carlskrona åter till Adenviken

Försvarsmakten påbörjar planeringen för att åka till Adenviken utanför Somalia nästa år för att för tredje gången ingå i den Europeiska unionens marina insats Operation Atalanta. Anvisningen för att börja förberedelserna kom från regeringen på torsdagen.

Försvarsmakten planerar för att skicka HMS Carlskrona till Adenviken. Foto: Anna Norén/Combat Camera

Den svenska insatsen är planerad att genomföras med HMS Carlskrona med ombordbaserad helikopter, bordningsstyrka och ska också kunna tillhandahålla sjukvårdsförmåga. Vid behov och på förfrågan från Operation Atalanta ska Försvarsmakten kunna stå för den operativa ledningen. Insatsperioden blir april till augusti 2013.

Sverige har tidigare deltagit i Operation Atalanta under både 2009 och 2010, och senast den 14 december 2012 ska Försvarsmakten redovisa vilka förberedelser man vidtagit. Riksdagens medgivande krävs för att insatsen ska genomföras.

Insatsen Operation Atalanta grundar sig i FN:s säkerhetsråds resolution 1816 som ger omvärlden rätt att hjälpa Somalias övergångsregering att bekämpa pirater och väpnade överfall. Fler EU-länder har anslutit sig till insatsen bland annat Grekland, England, Spanien, Tyskland, Italien, Belgien, Nederländerna, Norge och Sverige. Huvuduppgiften är att eskortera fartyg som transporterar förnödenheter för WFP och hittills har inget av WFP:s fartyg kapats sedan Eunavfor etablerades.