Försvarsmakten fick pris av Arbetsförmedlingen

På måndagen fick ÖB Sverker Göranson ta emot Stafettenutmärkelsen av Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist.

ÖB Sverker Göranson och Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist. Foto: Lena Parkvall/Försvarsmakten

Priset tilldelas Försvarsmakten för förmågan att tänka nytt för att skapa ett försvar som representerar hela Sveriges befolkning och som tar tillvara tillgänglig språklig och kulturell kompetens. Detta genom Förberedande militär utbildning där unga med internationell bakgrund får möjlighet att komplettera tidigare studier samtidigt som de får prova på arbete inom Försvarsmakten.

— Försvarsmakten visar att man i praktisk handling menar allvar med att skapa en organisation som speglar det svenska samhället, säger Angeles Bermudez-Svankvist.

ÖB Sverker Göranson tog emot priset ombord på Försvarsmaktens fartyg HMS Carlskrona som just nu ligger i Visby hamn.

— Försvarsmakten är en del av samhället och ska spegla det. Därför är det här en mycket välkommen uppskattning för vårt arbete med frivillig rekrytering och folkbildning, säger Sverker Göranson.