Försvarsmakten aktiv i räddningsarbetet i Hultsfred kommun

I måndags klockan 11 begärde räddningstjänsten hjälp av Försvarsmakten som gav order till Marinbasen att delta i räddningsarbetet vid översvämningarna i Hultsfred kommun.

Viss handkraft var nödvändig för att klara vattenmassorna Foto: Jörgen Lyrbo /Försvarsmakten

I nuläget har endast personal tillkallats för ledning och räddningsarbete, och det rör sig om 20 personer från 34:e hemvärnsbataljonen i Kalmar. Ingen materiel har begärts men sandsäckar finns tillgängliga för bruk. Personal finns nu på fyra olika platser i Hultsfredsområdet.
Insatsen påbörjades 14:40, alltså mindre än tre timmar efter larmet. Göta ingenjörregemente (ING2) har fått beredduppgift att stödja med ytterligare personal om arbetet i Hultsfred kommun skulle dra ut på tiden eller om det behöver intensifieras.