70-årsminnet av minolyckan högtidlighölls

För att hedra minnet av de sex omkomna kadetterna från I17 i Uddevalla vid 1942 års minolycka vid Krigskolan Karlberg lade arméinspektör Berndt Grundevik ned en krans från Bohusläns regementes kamratförening vid minnesstenen på Karlberg.

Arméinspektör Berndt Grundevik vid minnesstenen. Foto: Peter Nordström/ Armé-,Marin- och Flygfilm
Sune Ullestad höll ett minnesanförande.
Sune Ullestad höll ett minnesanförande. Foto: Peter Nordström/ Armé-,Marin- och Flygfilm
Arméinspektören lägger ut kamratföreningens krans.
Arméinspektören lägger ut kamratföreningens krans. Foto: Peter Nordström/ Armé-,Marin- och Flygfilm
Sune Ullestad höll ett minnesanförande. Foto: Peter Nordström/ Armé-,Marin- och Flygfilm
Arméinspektören lägger ut kamratföreningens krans. Foto: Peter Nordström/ Armé-,Marin- och Flygfilm

Av de 440 kadetter som snabbutbildades på Karlberg den våren och sommaren kom 24 från Bohusläns regemente i Uddevalla. På eftermiddagen för den svåra olyckan hade man stationsvisa övningar med skarpa stridsvagnsminor. Vid den station där olyckan inträffade använde man sovjetiska minor av trä. I sista passet deltog endast kadetter från I 17.
Strax före klockan17 hördes en kraftig explosion från övningsplatsen. En mina hade först utlösts mekaniskt, därefter hade några till utlösts av tryckvågen från den första. Förödelsen på platsen var stor. Fem kadetter omkom direkt på stället, den sjätte dagen efter på sjukhuset. Samtliga kom från Göteborg. Tre kadetter skadades lindrigt av splitter.
De omkomna var:


Sven-Olof Ahlstedt     25 år
Sven Dellby                 24 år
Kurt Lennart Hellgren 22 år
Nils Johansson           25 år
Rolf Nilsson                 22 år
Torsten Warrer            26 år


En gemensam begravningsgudstjänst genomfördes på Krigsskolan Karlbergs kyrkplan den 1 augusti 1942 och på I 17 arrangerades en minnesgudstjänst på Samnerödsfältet, där hela regementets anställda och värnpliktig personal deltog.
Vid den enkla men högtidliga ceremonin 70 år efteråt höll Sune Ullestad ett minnesanförande som avslutades med en tyst minut och arméinspektör Berndt Grundevik lade därefter ner en krans.Övriga deltagare var Klas Eksell, Svante Löfgren, Stig Ställvik, Ingvar Rodén och Rune Hasslöf som alla representerar Bohusläns regementes kamratförening. De har i olika chefsroller varit knutna till regementet. Militärhögskolan Karlberg representerades av kommendörkapten Jerry Olofsson.