Veteraner medaljerade vid nationaldagsfirande

I samband med nationaldagens högvaktsavlösning vid Kungliga slottet i Stockholm medaljerade överbefälhavare Sverker Göranson ett trettiotal utlandsveteraner för förtjänstfulla insatser. Vid ceremonin medverkade också prins Carl Philip och överkommendanten generallöjtnant Jan Salestrand.

Nationaldagens medaljering var en fortsättning på den utdelning som gjordes vid Veterandagen den 29 maj vid Sjöhistoriska museet i Stockholm. Vid dagens utdelning fick 25 personer medaljen ”Sårad i strid” för sina insatser i Libanon under 80-talet, Bosnien och forna Jugoslavien under 90-talet och i Afghanistan 2009 och 2011. Försvarsmaktens förtjänstmedalj i guld med svärd för förtjänstfulla insatser i strid delades ut till fyra personer och samma medalj men i valören silver delades ut till fyra personer. Samtliga har tjänstgjort i Afghanistan under 2010 och 2011. Slutligen så delades Försvarsmaktens belöningsmedalj för internationell insats i silver ut till en person, för förtjänstfulla insatser i Afghanistan under 2003. Samtliga medaljörer med motiveringar finns i programmet. (pdf)

– Försvarsmaktens veteraner har försvarat svenska intressen hemma och borta, i dag och i går, med och utan vapen. De har gjort och gör betydande insatser för Sverige och människor varhelst de uppträder. De gör det professionellt, med hög integritet och uthållighet. För det förtjänar de vår tacksamhet, respekt och erkänsla, sa ÖB Sverker Göranson i anslutning till ceremonin.

Ceremonin ramades in av fanborg från förband i mellersta Sverige och Livgardets dragonmusikkår.