Tidvis tjänstgörande soldater till FS 24

Timing och tillgänglighet gav anställning i Afghanistanstyrkan FS 24, för två av de senast rekryterade soldaterna vid 62:a luftvärnsbataljonen. De tidvis tjänstgörande soldaterna hann inte avsluta sin första krigsförbandskurs på Luftvärnsregementet innan de blev erbjudna var sin plats i FS 24.

Tidvis tjänstgörande soldater fick plats i Afghanistanstyrkan FS 24. Foto: Richard Kjergaard/Försvarsmakten
Fredrik Cederholm internrekryterade snabbt och effektiv uppkomna vakanser.
Fredrik Cederholm internrekryterade snabbt och effektiv uppkomna vakanser. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Fredrik Cederholm internrekryterade snabbt och effektiv uppkomna vakanser. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten

Lv 6 bemannar en av plutonerna i FS 24. Det sker med personal från både 61:a och 62:a luftvärnsbataljonen. Det som gör denna bemanning speciell är att plutonen byggs upp av soldater som tjänstgör kontinuerligt eller tidvis. Det visar att det går en väg till utlandstjänstgöring via en tidvis tjänstgöring. Ett beslut som banar väg för fortsatt rekrytering av nya tidvis tjänstgörande soldater som motiveras av möjligheten att göra utlandstjänst.

Plutonchefen Fredrik Cederholm fick två återbud strax före missionsutbildningens inryckningsdag. Detta vara samma dag som 62:a luftvärnsbataljonen avslutade sin krigsförbandskurs för de 54 nyrekryterade tidvis tjänstgörande soldaterna. Det snabbaste sättet att fylla vakanserna, var att gå över kaserngården och berätta att det fanns två platser lediga på FS 24.

De som var intresserade av att söka stod utanför plutonschefens dörr dagen därpå för att berätta om varför just de skulle få en av de vakanta platserna. De som blev antagna är välmeriterade och den militära karriären har gått från värnplikt, krigsförbandsövningar och nu senast en tidvis tjänst på Lv 6.

– De sökande måste ha rätt kompetens till sökt befattning, därefter rangordnar jag efter värnplikt eller längre tjänstgöring med de betyg, vitsord och det personliga omdöme som referenten lämnar, berättar plutonchefen Fredrik Cederholm. Sökande måste fungera i en grupp och fortsätta att ta in när det börjar bli tungt eller tråkigt. 

Denna rekrytering och andra rekryteringar av tidvis tjänstgörande soldater skickar viktiga signaler. Just möjligheten att få göra en utlandstjänstgöring är ett viktigt motiv till att ta en tidvis tjänst. De starkaste motivatorerna är att kunna göra utlandstjänst, att vara en del av Försvarsmakten och att få ta del av det starka kamratskapet.

Många av soldaterna i 62:a luftvärnsbataljonen har gedigna meritlistor med tjänstgöring på Lv 6, Nordic Battle Group (NBG) 08 och NBG 11, många har även gjort insats i Kosovo, Liberia och Afghanistan. De har haft befattning som soldat och upp till ställföreträdande plutonchef. Detta kompletterat med civila meriter och kompetenser gör att tidvis tjänstgörande soldater är attraktiva för utlandstjänstgöring.

Nu kommer det att vara två perioder av missionsutbildning med ett uppehåll under sommaren innan förbandet senare i höst reser till Afghanistan för att lösa av FS 23.